برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تجزيه و تحليل ارزشيابي برنامه هاي آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي گلستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
زمينه و هدف:آموزش مداوم بعنوان يک استراتژي حفظ و ارتقا دانش جامعه پزشکي، يک ضرورت اجتناب ناپذير بوده که هدف آن تحکيم آموخته هاي کلاسيک، تازه هاي علمي و حل مشکلات حرفه ايي ميباشد. لذا لزوم بکار گيري تدابير جهت موفقيت وتناسب برنامه هاي آموزش مداوم با نياز هاي شغلي شرکت کنندگان و نيز افزايش عوامل انگيزش پزشکان عمومي دراين برنامه ها روشن مي گردد.اين مطالعه به منظور تجزيه و تحليل ارزشيابي برنامه هاي آموزش مداوم از ديدگاه شرکت کنندگان در خصوص موفقيت و تناسب برنامه ها با نياز هاي شغلي و نيز بررسي عوامل انگيزش شرکت کنندگان در برنامه ها در چهار حيطه تجديد کردن اطلاعات- مبادله اطلاعات و تجربيات با ديگر همکاران چاره جويي در حل مشکلات حرفه اي و کسب امتياز ميباشد.روش و ابزار: اين مطالعه بصورت مقطعي واز نوع توصيفي- تحليلي است بر روي 121 پرسشنامه وزارتي خود اجرا برنامه هاي آموزش مداوم ازپزشکان عمومي شرکت کننده در برنامه هاي اجرا شده دانشگاه علوم پزشکي گلستان در سال 82 انجام گرفته است که اطلاعات پس از جمع آوري وورود در نرم افزار SPSS 11.5 و با استفاده از آزمون هاي آماري با سطح معني دار 05.0 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج: در بررسي بعمل آمده از 121 نفر از پزشکان عمومي %70.1 شرکت کنندگان مرد بودند که ميانگين سني شرکت کنندگان 25.6 سال و %11 شرکت کنندگان سابقه کار بالاي 20 سال و %61.3 سابقه کار زير 10 سال داشته اند. در مجموع %43.8 پزشکان محتوي برنامه ها را متناسب با نياز هاي شغلي خود خوب دانسته اند که اين تناسب از نظر پزشکان زن کمتر بوده است و افزايش سن و سابقه کار اين تناسب در برنامه هاي مدون کمتر از برنامه هاي غير مدون مي باشد.در مجموع %18.9 شرکت کنندگان برنامه هاي آموزش مداوم را موفق دانسته اندکه در بررسي تاثير عوامل زمينه اي سن- جنس- سابقه کار و نوع برنامه (مدون و غير مدون) عوامل جنس (مذکر) و نوع برنامه (غير مدون) داراي ارتباط معني دار (P<0.05) در موفقيت برنامه ها داشته است و نيز %91.1 پزشکان مهمترين انگيزه شرکت در برنامه ها را کسب امتياز ذکر کرده اند که عوامل زمينه ايي سن– جنس– سابقه کار- نوع برنامه (مدون و غير مدون) در انگيزش شرکت کنندگان جهت کسب امتياز تاثير يکسان داشته است.نتيجه گيري: اين مطالعه نشان مي دهد که با افزايش سن و سابقه کار پزشکان تناسب محتوي برنامه هاي مدون با نياز هاي شغلي آنها کمتر از برنامه هاي غير مدون بوده است و نيز اين تناسب از ديدگاه پزشکان زن کمتر بوده است. با توجه به نتايج عدم توجه به محتوي برنامه هاي با نيازهاي شغلي پزشکان با توجه سابقه کار و جنس آنها از عوامل موثر در کاهش موفقيت برنامه ها بوده است بنابراين مي توان با به روز کردن محتوي علمي برنامه ها و منطبق بودن برنامه ها با تازه هاي علمي و متناسب کردن با نياز هاي شغلي و شرايط منطقه بر اساس نياز سنجي جهت بهبود کيفيت برنامه هاي آموزش مداوم گام برداشت. همچنين پيشنهاد مي شود در برنامه ريزي ها در جهت تحصيح نگرش ها اقدامات جدي تري صورت گيرد بطوري که با اجراي برنامه هاي آموزش مداوم بر اساس نياز پزشکان و مشارکت آنان منجر به ترغيب انگيزه در بعد علمي آن و حضور فعال در برنامه ها وافزايش دانش گردد.
 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عباسی، ع.، و یوسفی، م.، و منصوریان، آ. (1384). تجزیه و تحلیل ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی گلستان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 5(پیوست 14(ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی)), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65609Vancouver : کپی

عباسی عبداله، یوسفی محمدرضا، منصوریان آزادرضا. تجزیه و تحلیل ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی گلستان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1384 [cited 2022January27];5(پیوست 14(ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی)):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65609IEEE : کپی

عباسی، ع.، یوسفی، م.، منصوریان، آ.، 1384. تجزیه و تحلیل ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی گلستان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 5(پیوست 14(ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی)), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65609. 

 
بازدید یکساله 129 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی