برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

آگاهي و عملكرد دانش آموختگان جديد مامايي در امر زايمان طبيعي در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، میدان توحید، تهران
 
چکیده: 

مقدمه: ارزشيابي آگاهي و عملكرد دانش آموختگان جديد مامايي مي‏تواند تا حد زيادي منعكس كننده نتايج برنامه‏ ريزي آموزشي آن رشته باشد. هدف از اين مطالعه تعيين آگاهي و عملكرد دانش آموختگان جديد مامايي در امر زايمان در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي شهر تهران بود.
روش ها: در يك مطالعه پيمايشي، كليه ماماهاي دانش آموخته كارشناس (30 نفر) شاغل در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي شهر تهران كه حداكثر دو سال از زمان اخذ مدرك كارشناسي آنان گذشته بود، مورد سرشماري قرار گرفتند. روش گردآوري اطلاعات براي آگاهي، پرسشنامه اي 40 سوالي چهار گزينه اي بود كه به صورت خودايفا تكميل مي شد. سپس توسط يك چك ليست عملكرد ماماها هنگام زايمان طبيعي مادران همراه با اپي زياتومي با 109 گزينه مورد مشاهده قرار مي گرفت. داده ها با نرم افزار
SPSS به صورت توزيع فراواني و ميانگين و انحراف معيار تجزيه و تحليل شد و همبستگي بين نمرات آگاهي و عملكرد و سن و سابقه كار با آزمون همبستگي پيرسون محاسبه شد.
نتايج: اكثريت واحدهاي پژوهش (90 درصد) از نظر سطح آگاهي در حد متوسط بودند و در امر زايمان طبيعي به تفكيك در مرحله اول 60 درصد، در مرحله دوم
73.3 درصد، در مرحله سوم 73.3 درصد، در مرحله چهارم 60 درصد، در مراقبت فوري از نوزاد 86.7 درصد و در انجام اپي زياتومي 80 درصد عملكرد مطلوب داشتند.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر مويد داشتن شايستگي و توانايي لازم دانش آموختگان كارشناس مامايي براي كنترل و انجام يك زايمان طبيعي ايمن و سالم بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

رحیمی کیان، ف.، و میرمولایی، س.، و سمیع زاده، ز.، و شیرازی، م.، و مهران، ع. (1386). آگاهی و عملکرد دانش آموختگان جدید مامایی در امر زایمان طبیعی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی تهران. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 7(1 (پیاپی 17)), 51-57. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65582Vancouver : کپی

رحیمی کیان فاطمه، میرمولایی سیده طاهره، سمیع زاده زهرا، شیرازی ماندانا، مهران عباس. آگاهی و عملکرد دانش آموختگان جدید مامایی در امر زایمان طبیعی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی تهران. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1386 [cited 2021April19];7(1 (پیاپی 17)):51-57. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65582IEEE : کپی

رحیمی کیان، ف.، میرمولایی، س.، سمیع زاده، ز.، شیرازی، م.، مهران، ع.، 1386. آگاهی و عملکرد دانش آموختگان جدید مامایی در امر زایمان طبیعی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی تهران. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 7(1 (پیاپی 17)), pp.51-57. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65582>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 66 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی