نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش به كمك رايانه و نمايش علمي بر ميزان يادگيري اندازه گيري علايم حياتي در دانشجويان پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش اورژانس، بیمارستان کودکان، خیابان ششگلان، تبریز
 
چکیده: 
مقدمه: آموزش به كمك رايانه بطور وسيع در آموزش پرستاري و علوم پزشكي استفاده مي شود. هدف از اين مطالعه، تعيين مقايسه اي تاثير آموزش به كمك رايانه و نمايش علمي بر يادگيري اندازه گيري علايم حياتي در دانشجويان پرستاري بود. روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي، تمامي دانشجويان سال اول پرستاري در دانشكده پرستاري تبريز (30 نفر) در پيش آزمون دانش اندازه گيري علايم حياتي شركت كردند و بر اساس نمرات پيش آزمون بطور تصادفي در گروه تجربي (15 نفر) و شاهد (15 نفر) قرار گرفتند. گروه تجربي روش اندازه گيري علايم حياتي را در سه جلسه دو ساعته با فاصله يك هفته بين هر دو جلسه به شيوه آموزش به كمك رايانه آموزش ديدند و گروه شاهد همين محتوا را در همان مدت و در شرايط تقريبا مساوي به شيوه نمايش علمي آموزش ديدند. در جلسه چهارم تمامي دانشجويان هر دو گروه در پس آزمون دانش كه سوالات آن همان سوالات پيش آزمون بود، شركت كردند. براي مقايسه نمرات دانش از آزمون هاي ناپارامتريك من ويتني و ويلكاكسون در نرم افزار SPSS استفاده شد. نتايج: ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش آزمون و پس آزمون براي گروه تجربي به ترتيب برابر با 19.8±4.3 و 34.73±3.03 و براي گروه شاهد برابر با 22±5.8 و 33.73±4.97 بود. هرچند دانشجويان هر دو گروه در نمـرات دانش پس آزمون نسبت بـه پيش آزمـون بطـور معنـي داري پيشـرفت داشتند، اما در نمرات دانش پس آزمون در بين دو گروه تفاوت معني داري وجود نداشت. نتيجه گيري: آموزش به كمك رايانه به عنوان يك روش مستقل آمـوزشـي، موجب پيشرفت يادگيري در حيطه شناختي معادل با شيوه نمايش علمي در دانشجويان پرستاري مي شود. بنابراين، براي غني تر كردن برنامه هاي آموزش پرستاري مي توان از آموزش به كمك رايانه استفاده كرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسینی نسب، س.، و عبداله زاده مهلانی، ف.، و فیض اله زاده، ح. (1386). تاثیر آموزش به کمک رایانه و نمایش علمی بر میزان یادگیری اندازه گیری علایم حیاتی در دانشجویان پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 7(1 (پیاپی 17)), 23-30. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65577Vancouver : کپی

حسینی نسب سیدداوود، عبداله زاده مهلانی فرحناز، فیض اله زاده حسین. تاثیر آموزش به کمک رایانه و نمایش علمی بر میزان یادگیری اندازه گیری علایم حیاتی در دانشجویان پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1386 [cited 2022August12];7(1 (پیاپی 17)):23-30. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65577IEEE : کپی

حسینی نسب، س.، عبداله زاده مهلانی، ف.، فیض اله زاده، ح.، 1386. تاثیر آموزش به کمک رایانه و نمایش علمی بر میزان یادگیری اندازه گیری علایم حیاتی در دانشجویان پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 7(1 (پیاپی 17)), pp.23-30. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65577. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 241 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی