برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اختلال عملكرد جنسي و برخي عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي - درماني شهر سبزوار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی سبزوار، سبزوار، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: زنان برخوردار از سلامت كامل جسمي، رواني و عاطفي، پايه هاي مستحكم زندگي خانوادگي سالم و توام با سعادت هستند. سركوب نيازهاي طبيعي و خدادادي زنان، آثار نامطلوبي بر صميميت و نشاط اعضاي خانواده بر جاي خواهد گذاشت. نيازهاي جنسي، نه تنها در رده نيازهاي فيزيولوژيك، بلكه در حيطه نيازهاي معنوي و عرفاني در نظر گرفته مي شود. سازمان بهداشت جهاني معتقد است كه بهداشت جنسي، يكپارچگي و هماهنگي ميان ذهن، احساس و جسم بوده و هر گونه اختلال كه منجر به ناهماهنگي و در نتيجه عدم رضايت از رابطه جنسي گردد، مي تواند نارسايي كنشي جنسي را به همراه داشته باشد. لذا اين تحقيق با هدف بررسي برخي اختلالات عملكرد جنسي و عوامل مرتبط با آن در زنان انجام گرفت.
روش بررسي: اين پژوهش به صورت مقطعي (توصيفي - تحليلي) روي 366 زن مراجعه كننده به مراكز بهداشتي - درماني شهر سبزوار در سال 1382 انجام گرفت. نمونه گيري به صورت غير احتمالي در دسترس و ابزار گردآوري اطلاعات، فرم مصاحبه بود كه در دو بخش اطلاعات دموگرافيک و الگوي روابط و اختلالات عملكرد جنسي تنظيم شد و به صورت حضوري تكميل گرديد. تجزيه و تحليل داده ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصيفي و آزمون هاي ناپارامتري کروسکال ـ واليس و X2 با سطح اطمينان 95% صورت پذيرفت.
نتايج: نتايج تحقيق نشان داد كه 2/63% از افراد مورد مطالعه، در روابط زناشويي خود دچار مشكل بودند. بين سابقه زندگي زناشويي و اختلال عملكرد جنسي، رابطه آماري معني دار مشاهده گرديد؛ به طوريكه با افزايش مدت زمان زندگي مشترك، مشكلات كمتري در روابط جنسي مشاهده مي شود (05/0=p) در زناني كه تمايلات جنسي خود را كم يا زياد گزارش كرده بودند (در مقايسه با افرادي که تمايلات متوسطي داشتند) اختلالات بيشتري مشاهده شد و اين رابطه در بررسي تمايلات جنسي همسران اين افراد، نتايج مشابهي را نشان داد (0/001= 3/90% (pاز زناني كه از روابط جنسي خود رضايت نداشتند، دچار اختلال عملكرد جنسي بودند (003/0= 5/83% (p زناني که از اين مشکل رنج مي برند، هيچ اقدامي براي رفعت آن انجام نداده بودند.
نتيجه گيري: آموزش زوج هاي جوان به منظور شناخت صحيح خصوصيات و تمايلات يکديگر، اصلاح باورها و نگرشها، آموزش شيوه هاي صحيح و منطقي پاسخگويي به نيازهاي جسمي و عاطفي، مي تواند از محورهاي اصلي جلسات مشاوره قبل از ازدواج باشد. در حقيقت، کشف و رفع اختلالات جنسي، تشخيص نگرانيها و کمک به زوجين براي بهبود کيفيت روابط زناشويي، تاثير به سزايي بر افزايش رضايت جنسي دارد، نقش قابل توجهي در پيشگيري از اختلافات خانوادگي و پيامدهاي ناشي از آن خواهد داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بلوریان، ز.، و گنج لو، ج. (1386). اختلال عملکرد جنسی و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهر سبزوار. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), 8(2 (مسلسل 31)), 163-170. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65451Vancouver : کپی

بلوریان زهره، گنج لو جواد. اختلال عملکرد جنسی و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهر سبزوار. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY). 1386 [cited 2021November29];8(2 (مسلسل 31)):163-170. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65451IEEE : کپی

بلوریان، ز.، گنج لو، ج.، 1386. اختلال عملکرد جنسی و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهر سبزوار. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), [online] 8(2 (مسلسل 31)), pp.163-170. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65451. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 710 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی