برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ديدگاه مديران و كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي نسبت به ميزان برخورداري كاركنان از مولفه هاي توانمندسازي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، اوین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: به منظور فهم فرآيند توانمندسازي و بالا بردن ظرفيت سازمان جهت ايجاد جو تواناسازي مطالعه مولفه هاي توانمندسازي از ديدگاه مديران و كاركنان ضروري است. از طرفي ديدگاه ها و پنداشت هاي مديران در اتخاذ تصميمات و اداره پرسنل و سازمان بسيار تعيين كننده است. همچنين ديدگاه هاي كاركنان در مورد اقدامات توانمندسازي براي آن ها در همكاري، مشاركت و رضايت شغلي آن ها تاثيرگذار است. اين تحقيق به منظور بررسي ديدگاه مديران و كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي نسبت به ميزان برخورداري كاركنان از مولفه هاي توانمندسازي در سال 85-1384 به عمل آمده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه به روش توصيفي پيمايشي برروي 377 نفر از مديران و كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و دانشكده هاي تابعه آن كه داراي وضعيت استخدامي رسمي يا پيماني بودند صورت گرفت (92 مدير و 285 كارمند) از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي استفاده شد و به نسبت مساوي از دانشكده ها و واحدهاي تابعه نمونه ها انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه كه داراي 35 سوال بسته پاسخ به علاوه خصوصيات دموگرافيك مي باشد.
يافته ها: از ديدگاه مديران
(P<0.0019) و كاركنان (P<0.0001) ميزان برخورداري كاركنان دانشگاه از مولفه هاي توانمندسازي به ميزان قابل قبول نبود و ديدگاه مديران با ديدگاه كاركنان نيز نسبت به اين مقوله متفاوت بود (P<0.001). بين ديدگاه هاي زنان با مردان تفاوت معني داري وجود داشت (P<0.001) و بين سن مديران و كاركنان با ديدگاه آنان همبستگي معني داري مشاهده شد (P<0.023). اما بين سابقه خدمت افراد با ديدگاه آنان به لحاظ آماري همبستگي معني داري مشاهده نشد و در نهايت بين ديدگاه هاي مديران و كاركنان با درجات تحصيلي مختلف تفاوت معني داري مشاهده شد (P<0.0001) و بين ديدگاه هاي مديران و كاركنان با رشته هاي تحصيلي متفاوت نيز تفاوت آماري معني داري مشاهده شد (P<0.001).
نتيجه گيري: ميزان برخورداري كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از مولفه هاي توانمندسازي از ديدگاه مديران و كاركنان در سطح قابل قبول نمي باشد. پيشنهاد مي گردد مديران دانشگاه به توانمندي هاي كاركنان جهت سپردن مسووليت به آن ها بيش تر توجه نمايند و با برنامه ريزي هاي خود جهت ايجاد جوتوان افزا، سعي وافر به عمل آورند تا اين ميزان را به سطح قابل قبول برسانند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خاطری، ن.، و صباغیان، ز.، و عارفی، م.، و آذرگشب، ا.، و ایزدی، ا. (1386). دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به میزان برخورداری کارکنان از مولفه های توانمندسازی. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), 12(3 (پی در پی 57)), 161-167. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65230Vancouver : کپی

خاطری نسرین، صباغیان زهرا، عارفی محبوبه، آذرگشب اذن اله، ایزدی امیر. دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به میزان برخورداری کارکنان از مولفه های توانمندسازی. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences). 1386 [cited 2021August05];12(3 (پی در پی 57)):161-167. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65230IEEE : کپی

خاطری، ن.، صباغیان، ز.، عارفی، م.، آذرگشب، ا.، ایزدی، ا.، 1386. دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به میزان برخورداری کارکنان از مولفه های توانمندسازی. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), [online] 12(3 (پی در پی 57)), pp.161-167. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65230. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 146 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی