برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي آگاهي و الگوي مصرف شير در کودکان دبستاني شهرستان ساري و مادران آنها (85-84)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ساری، کیلومتر 18 جاده خزرآباد، دانشکده بهداشت
 
چکیده: 

سابقه و هدف: امروزه در اکثر جوامع کاهش چشمگيري در روند مصرف شير در کودکان ديده مي شود، که اين روند تامين کلسيم مورد نياز کودکان را با مشکل مواجه خواهد ساخت؛ خصوصا اين که بيماري استئوپروزيس (Osteoporosis) به طور قطع با دريافت کافي کلسيم در سنين کودکي و نوجواني ارتباط دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسي آگاهي و الگوي مصرف شير در کودکان 12-7 ساله شهرستان ساري و مادران آنها در ارتباط با مصرف شير و فرآورده هاي آن مي باشد.
مواد و روش ها: نمونه هاي پژوهش در مجموع 638 نفر از کودکان 12-7 ساله پسر و دختر مقطع ابتدايي (شهري و روستايي) بودند که از 16 مدرسه به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه هاي جداگانه و متفاوت که حاوي سوالات مربوط به آگاهي و پرسشنامه بسامد خوراک مصرف شير و فرآورده هاي آن که از طريق مصاحبه مستقيم به دست آمده است. داده هاي مطالعه با آزمون هاي آماري
ANOVA, t-Test، تعقيبي دانکن (Duncan follow up)، کاي دو و ضريب هم بستگي آناليز شدند.
يافته ها: در اين بررسي 44 درصد کودکان و
37.7 درصد مادران با مصرف شير، 50.1 درصد کودکان و 19.4 درصد مادران در بعضي اوقات، و 5.5 درصد کودکان و 19.4 درصد مادران بدون مصرف شير بودند. مهمترين دليل بدون مصرف شير بين کودکان و مادران آنها در دسترس نبودن آن به ترتيب (27.9 درصد و 17.7 درصد) ذکر شده بود. آگاهي 67 درصد کودکان و 48.7 درصد مادران از مزاياي شير مطلوب، 21.1 درصد کودکان و 4.5 درصد مادران نيمه مطلوب، 1.4 درصد کودکان و 1.1 درصد مادران نا مطلوب بود. مقدار شير مصرفي 62 درصد کودکان شهري و 49 درصد کودکان روستايي روزانه فقط يک واحد بود. در مجموع مقدار شير مصرفي 59 درصد پسران و 55 درصد دختران کمتر از مقادير توصيه شده مي باشد. ميانگين انحراف معيار ميزان شير مصرفي کودکان با مقطع تحصيلي تفاوت آماري معني دار (p=0.001)، اما با جنس آنها تفاوت معني دار نشان نداد. هم چنين ارتباط الگوي مصرف شير کودکان با جنس، مقطع تحصيلي، سطح سواد پدر معني دار، اما با سطح سواد مادر، شغل مادر و شغل پدر معني دار نبود. ميزان آگاهي کودکان از مزاياي شير با سطح سواد مادر، پدر، شغل مادر معني دار (P<0.004)، اما با جنس آنها معني دار نبود.
استنتاج: در اين بررسي مقدار شير مصرفي بيش از نيمي از جمعيت مورد مطالعه، کمتر از مقادير توصيه شده (استاندارد) مي باشد. لذا براي ارتقاي سلامتي کودکان و پيشگيري از اثرات مخرب بيماري استئوپروزيس در بزرگسالي نياز به اتخاذ تدابير لازم براي افزايش مصرف شير در بين کودکان مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

واحدی، ح.، و پورعبدالهی، پ.، و بیگلریان، ا.، و شکرزاده لموکی، م.، و کبیرزاده، آ.، و صادقی، ر.، و جلاهی، ح.، و شعبان خانی، ب.، و کوثریان، م. (1386). بررسی آگاهی و الگوی مصرف شیر در کودکان دبستانی شهرستان ساری و مادران آنها (85-84). مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 17(59), 94-102. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65085Vancouver : کپی

واحدی حبیب، پورعبدالهی پروین، بیگلریان اکبر، شکرزاده لموکی محمد، کبیرزاده آذر، صادقی رقیه، جلاهی حسین‌، شعبان خانی بیژن، کوثریان مهرنوش. بررسی آگاهی و الگوی مصرف شیر در کودکان دبستانی شهرستان ساری و مادران آنها (85-84). مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1386 [cited 2021September22];17(59):94-102. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65085IEEE : کپی

واحدی، ح.، پورعبدالهی، پ.، بیگلریان، ا.، شکرزاده لموکی، م.، کبیرزاده، آ.، صادقی، ر.، جلاهی، ح.، شعبان خانی، ب.، کوثریان، م.، 1386. بررسی آگاهی و الگوی مصرف شیر در کودکان دبستانی شهرستان ساری و مادران آنها (85-84). مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 17(59), pp.94-102. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=65085. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 110 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی