برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل تنش زا و راهبردهاي مقابله اي زنان نابارور مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهراي تبريز سال 1377

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زنان و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 

مشكل ناباروري در دنياي امروز به صورت يك نگراني اجتماعي درآمده و بسياري از زوجين در طول سال هاي باروري خود به نوعي مشكل ناباروري را تجربه مي كنند. اين مساله ضربه رواني شديدي را به زوجين وارد ساخته و روابط زناشويي، بين فردي و اجتماعي را تحت تاثير قرار مي دهد. بدين منظور اين پژوهش كه يك مطالعه توصيفي است براي بررسي عوامل تنش زا و راهبردهاي مقابله اي براي زنان نابارور مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهراي تبريز در سال 1376 انجام گرفت. هدف از اين مطالعه بررسي عوامل تنش زاي جسمي، رواني و اجتماعي و راهبردهاي مقابله اي متمركز بر عاطفه در زنان نابارور مي باشد. در اين پژوهش تعداد 150 زن نابارور با روش نمونه گيري آسان انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات بوسيله مصاحبه منظم و با كاربرد پرسشنامه اي سه قسمتي جمع آوري شد. بخش اول در مورد مشخصات فردي اجتماعي، روشهاي تشخيصي و درماني انجام گرفته و علت ناباروري، بخش دوم مربوط به تعيين عوامل تنش زاي جسمي و رواني اجتماعي و بخش سوم مربوط به تعيين راهبردهاي مقابله اي زنان نابارور بود. براي ارزيابي يافته هاي تحقيق از نوع روش آماري آزمون مجذور كاي استفاده گرديد.
نتايج اين مطالعه نشان داد كه خستگي ناشي از رفت و آمد مكرر به درمانگاه با تنش زياد (3/67%) بيشترين عامل تنش زاي جسمي بوده است. نگراني در مورد نتيجه بخش بودن درمان با تنش زياد و خيلي زياد (3/87%) بيشترين عامل تنش زاي رواني اجتماعي شناخته شد. از بين راهبردهاي مقابله اي 3/79% افراد شركت كننده در پژوهش دعا كردن را هميشه به كار برده اند. دعا كردن با 3/79% پاسخ هميشه بيشترين راهبرد مقابله اي متمركز بر عاطفه بوده و قبول موقعيت با 74% پاسخ هميشه بيشترين راهبرد مقابله اي متمركز بر مساله مورد استفاده بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 143
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی