برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

فراواني ضايعات دهاني حاوي سلول ژانت (giantcell lesions) در يك دوره 22 ساله (82-1360) در دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: تشخيص به موقع ضايعات فكي به دنبال شناخت خصوصيات اپيدميولوژيك، كلينيكي و پاراكلينيكي ضايعات ميسر مي گردد. ضايعات حاوي سلول ژانت گروهي از ضايعات فكي دهاني مخرب هستند. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان شيوع ضايعات دهاني با سلول ژانت در يك دوره 22 ساله در بخش پاتولوژي دهان و فك دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بود.
مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي و گذشته نگر به صورت توصيفي با استفاده از اطلاعات موجود انجام گرفت. جامعه مورد پژوهش در اين بررسي كليه پرونده هاي بيماران با تشخيص ضايعات حاوي سلول ژانت در بخش آسيب شناسي فك، صورت و دهان دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي طي سال هاي 82-1360 بود. نتايج توسط نرم افزار
Excell و آماره chi- square مورد تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: از ميان 3390 پرونده مورد مطالعه، 325 ضايعه
(%9.5) حاوي سلول ژانت بودند كه در اين ميان peripheral giant cell granuloma (PGCG) بيشترين ضايعه موجود و بعد از آن به ترتيب Central giant cell granuloma و Aneurysmal bone cyst، Giant cell tumor و Brown tumor قرار داشتند. شيوع ضايعات در جنس مونث (%58.2) و در جنس مذكر (%41.8) و شايع ترين نماي راديوگرافيك راديولوسنسي بود. در %49.8 موارد تشخيص باليني اوليه با تشخيص ميكروسكوپي هماهنگ بود.
نتيجه گيري:
%9.5 كل ضايعات دهاني در اين مطالعه با ضايعات حاوي سلول ژانت مربوط بود و با در نظر گرفتن اين مطلب كه PGCG با %57.5 بيشترين تعداد را به خود اختصاص داد. از آنجا كه وجود جرم و پلاك دندان در اتيولوژي اين ضايعه مطرح است، لزوم اجراي برنامه هاي پيشگيري و آموزش صحيح بهداشت دهان و دندان توسط دندانپزشكان آشكار مي گردد. همچنين مشخص شد در %39.3 از ضايعات، تشخيص كلينيكي با تشخيص ميكروسكوپيك هماهنگي ندارد كه تاييد ديگري بر لزوم ارسال بيوپسي به آزمايشگاه پاتولوژي جهت تشخيص صحيح ضايعات دهاني است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

صدری، د.، و مشهدی عباس، ف.، و بی مقدار، آ. (1386). فراوانی ضایعات دهانی حاوی سلول ژانت (giantcell lesions) در یک دوره 22 ساله (82-1360) در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), 25(1 (پی در پی 71)), 46-51. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64870Vancouver : کپی

صدری دنیا، مشهدی عباس فاطمه، بی مقدار آسیه. فراوانی ضایعات دهانی حاوی سلول ژانت (giantcell lesions) در یک دوره 22 ساله (82-1360) در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE). 1386 [cited 2021April10];25(1 (پی در پی 71)):46-51. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64870IEEE : کپی

صدری، د.، مشهدی عباس، ف.، بی مقدار، آ.، 1386. فراوانی ضایعات دهانی حاوی سلول ژانت (giantcell lesions) در یک دوره 22 ساله (82-1360) در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), [online] 25(1 (پی در پی 71)), pp.46-51. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64870>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 54 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی