برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ميزان كفايت نمونه پاپ اسمير در دو روش استفاده از Ayer- spatula با Cervex brush در زنان يائسه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به شيوع سرطان سرويكس و روند رو به افزايش و اهميت پاپ اسمير و به ويژه كفايت آن و نظر به گزارش هاي متفاوت حاصل از كارآيي سروكس براش در تهيه نمونه اين تحقيق در زنان يائسه مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان امام حسين در سالهاي 1382-1383 انجام گرفته است تا ميزان كفايت اسمير را در دو روش تهيه نمونه با اسپاچولا و سروكس براش با يكديگر مقايسه نمايد.
مواد و روشها: اين تحقيق به روش توصيفي بر روي 200 زن يائسه كه براي مراقبت هاي ساليانه مراجعه نمودند انجام گرفت. نمونه ها به طور تصادفي به دو گروه مساوي تقسيم و پاپ اسمير به روش استاندارد تهيه شد. در گروه شاهد از اسپچولا و در گروه مورد از سروكس براش استفاده گرديد. لام نمونه گيري توسط فيكساتور فيكس شده و پس از كد بندي و ارسال به آزمايشگاه پاتولوژي توسط يك پاتولوژيست بدون اطلاع از نحوه نمونه گيري بر اساس طبقه بندي Bethesda بازبيني و از نظر كفايت، عدم كفايت نمونه ها بررسي گرديد. همچنين موارد عدم كفايت و كفايت محدود به تفكيك علت در هر دو گروه ثبت شد. ميزان عدم كفايت با آزمون مجذور كاي محاسبه و ريسك نسبي و ريسك منتسب اسپچولا نسبت به سروكس براش محاسبه شد.
يافته ها: تحقيق بر روي 200 خانم يائسه در دو گروه مساوي 100 نفره انجام شد. سن بيماران گروه شاهد 4.5±58 و در گروه مورد 59±3.8 سال بود كه از نظر آماري اختلاف معني دار نبود. ميزان كفايت در روش اسپچولا 57 درصد و در روش سروكس براش 71 درصد بود (P<0.04). خطر نسبي اسپچولا براي عدم كفايت 1.5 برابر و خطر منتسب آن 14 درصد بود. عوامل موثر بر عدم كفايت در روش اسپچولا بيش از سروكس براش بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد كه از نظر كفايت اسمير و قابليت ارزيابي پاتولوژيك روش سروكس براش بهتر از روش اسپچولا و با در نظر گرفتن عوارض ديررس ناشي از عدم شناخت عارضه به علت عدم كفايت نمونه، به كارگيري سروكس براش در زنان يائسه توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طاهری پناه، ر.، و هاشمی، م.، و دبیرزاده، ش. (1385). مقایسه میزان کفایت نمونه پاپ اسمیر در دو روش استفاده از Ayer- spatula با Cervex brush در زنان یائسه. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), 11(6 (پی در پی 54)), 385-393. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64868Vancouver : کپی

طاهری پناه ربابه، هاشمی محمد، دبیرزاده شادی. مقایسه میزان کفایت نمونه پاپ اسمیر در دو روش استفاده از Ayer- spatula با Cervex brush در زنان یائسه. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences). 1385 [cited 2021September22];11(6 (پی در پی 54)):385-393. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64868IEEE : کپی

طاهری پناه، ر.، هاشمی، م.، دبیرزاده، ش.، 1385. مقایسه میزان کفایت نمونه پاپ اسمیر در دو روش استفاده از Ayer- spatula با Cervex brush در زنان یائسه. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), [online] 11(6 (پی در پی 54)), pp.385-393. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64868. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 94 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی