برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  37 , شماره  6 ; از صفحه 1103 تا صفحه 1113 .
 
عنوان مقاله: 

باززايي و پرآوري شاخساره از ريزنمونه هاي بافتي مختلف و مقايسه ريشه زايي شاخساره ها در شرايط درون شيشه اي و درون گلخانه اي در 16 رقم تجاري بنفشه آفريقايي (.Saintpaulia ionantha Wendl)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

استعداد باززايي و سرعت پرآوري شاخساره از ريزنمونه هاي بافتي مختلف شامل پهنك برگ، دمبرگ، گلبرگ و گلاذين شانزده رقم تجاري بنفشه آفريقايي در شرايط استريل مقايسه گرديد. اين آزمايش در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي انجام شد و داده برداري شامل تعداد شاخساره قابل انتقال بدست آمده، 8 هفته پس از كاشت ريزنمونه ها بود. براي كليه ريزنمونه ها محيط كشت استاندارد MS به علاوه 30 گرم در ليتر ساكاروز، 1 ميلي گرم در ليتر هورمون IBA و 3 ميلي گرم در ليتر هورمون BA استفاده گرديد. تعداد شاخساره هاي ايجاد شده از ريزنمونه هاي بافتي مورد آزمايش مختلف و بيشترين آن مربوط به ريزنمونه هاي برگ بود (34 درصد شاخساره در مدت 8 هفته). اما ريز نمونه هاي بافتي برگ و گلبرگ از اين نظر در سطح احتمال 1% تفاوت معني داري نداشتند. ريزنمونه هاي برگ، دمبرگ و گلبرگ استعداد باززايي مناسبي داشتند در حالي كه سرعت تكثير ريزنمونه هاي گلاذين پايين بود (8 عدد شاخساره در مدت 8 هفته). براي ريشه زايي شاخساره ها در شرايط درون شيشه اي محيط كشت استاندارد MS بعلاوه 30 گرم در ليتر ساكاروز و مقادير صفر، 2, 1, 0.5 و 3 ميلي گرم در ليتر از هر يك از هورمون هاي IBA و NAA استفاده شد و در شرايط درون گلخانه اي محيط هاي كشت پيت و پرليت با يكديگر مقايسه شدند. آزمايش ريشه زايي شاخساره ها در شرايط درون شيشه اي در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي انجام شد و داده برداري زمان لازم براي ايجاد ريشه هايي به طول 10 ميليمتر بود، در حالي كه در آزمايش ريشه زايي شاخساره ها در شرايط درون گلخانه اي طول بلندترين ريشه ايجاد شده 3 هفته پس از كشت در هر شاخساره اندازه گيري گرديد. ريشه زايي و باززايي مجدد شاخساره در غلظت هاي 2 و 3 ميلي گرم در ليتر هورمون IBA افزايش يافت در حالي كه غلظت هاي 2 و 3 ميلي گرم در ليتر هورمون NAA موجب تمايززدايي و ايجاد كالوس روي برگ و يا دمبرگ شاخساره ها گرديد، ولي در تيمار شاهد (فاقد هورمون) پرآوري شاخساره و يا تمايززدايي بافت ها و ايجاد كالوس رخ نداد و ريشه زايي شاخساره ها در مدت زمان كوتاه تري نسبت به تيمارهاي هورموني ديگر اتفاق افتاد. اختلاف معني داري از نظر طول ريشه هاي ايجاد شده در محيط كشت پرليت با محيط كشت پيت و تيمار شاهد درون شيشه اي در سطح احتمال 1% مشاهده گرديد. انتقال و سازگاري شاخساره ها در نمونه هاي ريشه دار شده در محيط پرليت نتايج بهتري نشان داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شجیعی، ک.، و نادری، ر.، و خلیقی، ا.، و تهرانی فر، ع. (1385). باززایی و پرآوری شاخساره از ریزنمونه های بافتی مختلف و مقایسه ریشه زایی شاخساره ها در شرایط درون شیشه ای و درون گلخانه ای در 16 رقم تجاری بنفشه آفریقایی (.Saintpaulia ionantha Wendl). علوم کشاورزی ایران, 37(6), 1103-1113. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64759Vancouver : کپی

شجیعی کوروش، نادری روح انگیز، خلیقی احمد، تهرانی فر علی. باززایی و پرآوری شاخساره از ریزنمونه های بافتی مختلف و مقایسه ریشه زایی شاخساره ها در شرایط درون شیشه ای و درون گلخانه ای در 16 رقم تجاری بنفشه آفریقایی (.Saintpaulia ionantha Wendl). علوم کشاورزی ایران. 1385 [cited 2021September19];37(6):1103-1113. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64759IEEE : کپی

شجیعی، ک.، نادری، ر.، خلیقی، ا.، تهرانی فر، ع.، 1385. باززایی و پرآوری شاخساره از ریزنمونه های بافتی مختلف و مقایسه ریشه زایی شاخساره ها در شرایط درون شیشه ای و درون گلخانه ای در 16 رقم تجاری بنفشه آفریقایی (.Saintpaulia ionantha Wendl). علوم کشاورزی ایران, [online] 37(6), pp.1103-1113. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64759. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 132 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی