برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  37 , شماره  6 ; از صفحه 1049 تا صفحه 1057 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه خصوصيات فنوتيپي و ژنتيكي صفات ميش در گوسفند لري بختياري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد
 
چکیده: 

خصوصيات فنوتيپي و ژنتيكي صفات ميش با استفاده از ركوردهاي 5025 راس ميش جمع آوري شده طي سال هاي 1368 تا 1382 در ايستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لري بختياري (شولي) واقع در شهركرد، تحت مدل حيواني چند صفتي شامل اثر عوامل ثابت (سال، سن ميش و متناسب با صفت جنس بره و متغير كمكي تعداد روزهاي شيرخوارگي) و اثر عوامل تصادفي ژنتيكي افزايشي ميش، محيطي دايمي ميش و باقي مانده به روش حداكثر درستنمايي محدود شده مطالعه شد. ميانگين كل (انحراف معيار) صفات مورد بررسي به صورت 56.21 (7.33) كيلوگرم براي وزن بدن ميش، 1.91 (0.54) كيلوگرم براي وزن بيده پشم سالانه، 0.91 (0.28) براي نسبت آبستني، 1.20 (0.43) براي تعداد بره متولد شده در هر زايش ميش، 1.12 (0.45) براي تعداد بره شيرگيري شده در هر زايش ميش، 1.06 (0.56) براي تعداد بره متولد شده از هر ميش مورد آميزش، 1.00 (0.55) براي تعداد بره شيرگيري شده از هر ميش مورد آميزش، 5.65 (1.48) كيلوگرم براي كل وزن تولد در هر زايش ميش، 31.34 (8.26) كيلوگرم براي كل وزن شيرگيري در هر زايش شير، 5.01 (2.28) كيلوگرم براي كل وزن تولد از هر ميش مورد آميزش و 26.77 (13.44) كيلوگرم براي كل وزن شيرگيري از هر ميش مورد آميزش بودند. ضريب وراثت پذيري صفات وزن بدن و بيده پشم سالانه ميش 0.42±0.01 و 0.55±0.01 برآورد شد و براي صفات توليد مثل از 0.04±0.02 براي تعداد بره شيرگيري شده از هر ميش مورد آميزش تا 0.14±0.02 براي تعداد بره متولد شده در هر زايش ميش متغير بود. ضريب تكرار پذيري صفات وزن بدن (0.60) و بيده پشم سالانه (0.66) ميش زياد و براي صفات توليد مثل از كم (0.11) تا متوسط (0.26) بود. همبستگي هاي فنوتيپي و ژنتيكي بين وزن بدن ميش با ساير صفات مورد بررسي از كم تا متوسط، بين بيده پشم سالانه با صفات توليدمثل در حد بسيار كم، بين نسبت آبستني و ساير صفات توليد مثل كم و بين ساير صفات توليد مثل از متوسط تا بسيار زياد برآورد شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 792
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی