برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1381 , دوره  10 , شماره  40 ; از صفحه 23 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

شيوع‌ پرفشاري‌ خون‌ و برخي‌ عوامل‌ خطر مرتبط‌ با آن‌ در جمعيت‌ روستايي‌ تحت‌ پوشش‌ شبكه‌ بهداشت‌ و درمان‌ شهرستان‌ طارم‌، 1380

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه‌ و هدف‌: با توجه‌ به‌ شيوع‌ پرفشاري خون، روند رو به‌ افزايش‌ آن‌ در مناطق‌ شهري و عدم اطلاع كافي از شيوع آن در مناطق روستايي دور افتاده، اين تحقيق به‌ منظور تعيين‌ شيوع‌ پرفشاري خون و برخي‌ عوامل‌ خطر مرتبط‌ با آن‌ در جمعيت تحت پوشش مراكز بهداشتي‌ و درماني‌ روستايي‌ شهرستان‌ طارم‌ در سال‌ 1380 انجام‌ گرفت‌.
مواد و روش‌ ها: اين‌ تحقيق‌ به‌ روش‌ مقطعي بر روي‌ تعداد 1500 نفر روستايي‌ بالاي‌ 15 سال‌ كه‌ به طور تصادفي‌ چند مرحله‌اي‌ انتخاب‌ شده بودند، انجام‌ گرفت‌.داده هاي مورد نياز از طريق پرسش نامه و به روش مصاحبه و مشاهده توسط 10 نفر بهورز آموزش ديده جمع آوري و فشار خون، قد و وزن نيز با استفاده از فشار سنج جيوه اي يكسان، متر پارچه اي و ترازوي استاندارد اندازه گيري شد. كساني‌ كه‌ فشار خون سيستوليك بيشتر از 140 ميلي‌ متر جيوه‌ داشتند (پس از تاييد مجدد بالا بودن فشار خون در اندازه گيري يك هفته بعد) به‌ عنوان افراد داراي‌ فشار خون‌ بالا تلقي‌ شدند.پس از تعيين شيوع پرفشاري خون، رابطه سن‌، جنس‌ و توده‌ بدني‌ با فشار خون‌ بالا در نمونه‌ها تعيين‌ و حدود اطمينان آن در جامعه‌ برآورد گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و براي تعيين ارتباط بين عوامل از آزمون آماري كاي دو استفاده شد.
يافته‌ها: از بين 1500 فرد مورد بررسي‌‌، 42 درصد مرد و 58 درصد زن بودند.شيوع‌ پرفشاري‌ خون‌ در نمونه‌ها به ميزان‌ 3/12 درصد تعيين‌ و ميزان واقعي آن در جامعه با 95 درصد اطمينان از 7/10 تا 14 درصد برآورد شد. در اين مطالعه ميان فشار خون بالا با سن و شاخص توده بدني ارتباط مستقيم و معني دار آماري مشاهده شد  (P<0.0001).ولي در رابطه با جنس ارتباطي مشاهده نگرديد.
نتيجه‌گيري‌ و توصيه‌ها: به نظر مي‌رسد پرفشاري خون‌ در منطقه‌ روستايي‌ طارم‌ با توجه به سبك زندگي متفاوت آنان از زندگي شهرنشيني بيش از حد انتظار مي باشد. انجام‌ مطالعات بيشتر براي‌ شناخت‌ عوامل‌ مرتبط با افزايش شيوع پرفشاري خون و به‌ دنبال‌ آن‌ مطالعات مداخله اي براي كاهش‌ مشكل‌ را توصيه‌ مي‌نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خانی، م.، و وکیلی، م.، و انصاری، ع. (1381). شیوع‌ پرفشاری‌ خون‌ و برخی‌ عوامل‌ خطر مرتبط‌ با آن‌ در جمعیت‌ روستایی‌ تحت‌ پوشش‌ شبکه‌ بهداشت‌ و درمان‌ شهرستان‌ طارم‌, 1380 . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research), 10(40), 23-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6471Vancouver : کپی

خانی محمد، وکیلی محمدمسعود، انصاری عبداله. شیوع‌ پرفشاری‌ خون‌ و برخی‌ عوامل‌ خطر مرتبط‌ با آن‌ در جمعیت‌ روستایی‌ تحت‌ پوشش‌ شبکه‌ بهداشت‌ و درمان‌ شهرستان‌ طارم‌, 1380 . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research). 1381 [cited 2021June24];10(40):23-28. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6471IEEE : کپی

خانی، م.، وکیلی، م.، انصاری، ع.، 1381. شیوع‌ پرفشاری‌ خون‌ و برخی‌ عوامل‌ خطر مرتبط‌ با آن‌ در جمعیت‌ روستایی‌ تحت‌ پوشش‌ شبکه‌ بهداشت‌ و درمان‌ شهرستان‌ طارم‌, 1380 . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research), [online] 10(40), pp.23-28. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6471. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی