برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  37 , شماره  5 ; از صفحه 911 تا صفحه 917 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين صدمات مكانيكي ناشي از ماشينهاي برداشت سيب زميني و مقايسه آنها در منطقه اردبيل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

جهت تعيين خسارت هاي وارد شده به محصول سيب زميني توسط ماشين هاي برداشت در منطقه اردبيل، سه نوع ماشين برداشت، شامل طرح هاي سبزدشت اصفهان، آمريكايي و روسي با استفاده از طرح آشيانه اي با پنج نمونه تصادفي (تكرار) از مزارع زير كشت سيب زميني (رقم آگريا) مورد ارزيابي قرار گرفت. داده هاي كمي بدست آمده پس از تاثير ضرايب استاندارد 1، 3 و 7، ارايه شده بوسيله PMB و SIAE به ترتيب براي سه نوع خسارت سطحي، متوسط و شديد به صورت كيفي مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت و از ميانگين مجموع سه خسارت كيفي فوق، ميانگين كل خسارت كيفي آنها مشخص گرديد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد، بين انواع ماشين هاي برداشت از لحاظ سه نوع خسارت (سطحي، متوسط و شديد) اختلاف معني داري وجود دارد. همچنين نتايج مقايسه ميانگين ها به روش دانكن در سطح احتمال 5% نشان داد بيشترين خسارت (سطحي، متوسط و شديد) مربوط به ماشين برداشت طرح روسي با ميانگين كل خسارت كيفي 21.6 بود، كه نسبت به انواع ماشين هاي برداشت ديگر از نظر ميزان خسارت اختلاف معني داري داشت ولي دو ماشين برداشت طرح سبزدشت اصفهان با ميانگين كل خسارت كيفي 10.26 و طرح آمريكايي با ميانگين كل خسارت كيفي 12.73 اختلاف معني داري از لحاظ خسارت هاي كيفي سطحي و متوسط نداشتند. در انتها بر اساس استانداردهاي ارايه شده بوسيله PMB و SIAE شاخص خسارت سه نوع ماشين برداشت تعيين شدند كه با توجه به محدوده هاي ذكر شده براي شاخص ماشين هاي برداشت سيب زميني، كارآيي آنها در حد قابل قبولي قرار داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

موسی زاده، ح.، و مبلی، ح.، و ضعیفی زاده، م. (1385). تعیین صدمات مکانیکی ناشی از ماشینهای برداشت سیب زمینی و مقایسه آنها در منطقه اردبیل. علوم کشاورزی ایران, 37(5), 911-917. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64648Vancouver : کپی

موسی زاده حسین، مبلی حسین، ضعیفی زاده محمد. تعیین صدمات مکانیکی ناشی از ماشینهای برداشت سیب زمینی و مقایسه آنها در منطقه اردبیل. علوم کشاورزی ایران. 1385 [cited 2021April12];37(5):911-917. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64648IEEE : کپی

موسی زاده، ح.، مبلی، ح.، ضعیفی زاده، م.، 1385. تعیین صدمات مکانیکی ناشی از ماشینهای برداشت سیب زمینی و مقایسه آنها در منطقه اردبیل. علوم کشاورزی ایران, [online] 37(5), pp.911-917. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64648>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 65 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی