برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  37 , شماره  5 ; از صفحه 865 تا صفحه 873 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تنوع ژنتيكي در بين تعدادي از ژنوتيپ هاي انار به كمك نشانگرهاي RAPD

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

ايران داراي غني ترين ذخاير ژنتيكي انار در جهان مي باشد بطوريكه تنوع و تعداد ژنوتيپ هاي انار در ايران بي نظير است. در اين مطالعه از نشانگرهاي RAPD براي تعيين سطح تنوع و خويشاوندي در 24 ژنوتيپ انار ايران استفاده شد. DNA ژنومي از برگ ها استخراج و كميت و كيفيت آنها با استفاده از اسپكتروفتومتري و الكتروفورز ژل آگارز تعيين شد و پس از رقيق كردن در واكنش PCR استفاده گرديد. تعداد 113 آغازگر تصادفي در انجام واكنش PCR بر روي نمونه ها آزمايش گرديد كه 27 آغازگر تكثير DNA الگو را به خوبي انجام داده و بين ژنوتيپ ها چند شكلي نشان دادند. قطعه هاي با وضوح خوب كه داراي تكرار پذيري بالايي بودند، براي محاسبات انتخاب شدند. اين 27 آغازگر در مجموع 257 قطعه در كل ژنوتيپ ها تكثير كردند كه از بين آنها 158 قطعه چند شكل بودند. تجزيه خوشه اي ژنوتيپ ها بر اساس حضور نوار (يك) و عدم حضور نوار (صفر) با استفاده از ضريب تشابه جاكارد و به روش UPGMA انجام گرفت. بيشترين و كمترين تشابه ژنتيكي بين ژنوتيپ ها به ترتيب برابر 88% و 30% بدست آمد. در تجزيه خوشه اي، ژنوتيپ ها در درصد تشابه 64 در 8 گروه مجزا جاي گرفتند. همچنين ضريب كوفنتيكي بين ماتريس تشابه و دندروگرام در حد r=0.92 بدست آمد كه برازش مناسب دندروگرام به ماتريس تشابه را نشان مي دهد. بنابر نتايج بدست آمده ژنوتيپ هاي مورد بررسي از تنوع نسبتا بالايي برخوردار بودند كه نشان دهنده غني بودن ذخاير ژنتيكي انار در ايران است. همچنين اين بررسي نشان داد كه از اسامي مشابه ممكن است براي ژنوتيپ هاي متفاوت استفاد شده باشد و يا اينكه در ايجاد كلكسيون ها و در هنگام جابجايي ژنوتيپ ها ممكن است اختلاط و يا اشتباه بوجود آيد. بعلاوه اين آزمايش نشان داد كه نشانگر RAPD براي گروه بندي ژنوتيپ هاي انار يك تكنيك موثر و مفيد است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

زمانی، ذ.، و سرخوش، ع.، و فتاحی مقدم، م.، و عبادی، ع. (1385). ارزیابی تنوع ژنتیکی در بین تعدادی از ژنوتیپ های انار به کمک نشانگرهای RAPD. علوم کشاورزی ایران, 37(5), 865-873. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64644Vancouver : کپی

زمانی ذبیح اله، سرخوش علی، فتاحی مقدم محمدرضا، عبادی علی. ارزیابی تنوع ژنتیکی در بین تعدادی از ژنوتیپ های انار به کمک نشانگرهای RAPD. علوم کشاورزی ایران. 1385 [cited 2021April12];37(5):865-873. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64644IEEE : کپی

زمانی، ذ.، سرخوش، ع.، فتاحی مقدم، م.، عبادی، ع.، 1385. ارزیابی تنوع ژنتیکی در بین تعدادی از ژنوتیپ های انار به کمک نشانگرهای RAPD. علوم کشاورزی ایران, [online] 37(5), pp.865-873. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64644>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 74 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی