5 SID.ir | مطالعه برخي ويژگيهاي زيستي زنبور .Trichogramma brassicae Bezd در پنج نسل پرورش آزمايشگاهي آن روي تخمهاي .Sitotroga cerealella Oliv و .Plodia interpunctella Hub
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه برخي ويژگيهاي زيستي زنبور .Trichogramma brassicae Bezd در پنج نسل پرورش آزمايشگاهي آن روي تخمهاي .Sitotroga cerealella Oliv و .Plodia interpunctella Hub

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

در اين مطالعه، ميزان باروري، دوره نشوونما، درصد ظهور، طول عمر، نسبت جنسي و طول ساق پاي عقب حشرات كامل زنبور Trichogramma brassicae Bezd. (Hym.: Trichogrammatidae)، در پنج نسل پرورش متوالي آن روي تخم هاي Sitotroga cerealella Oliv.(Lep.: Gelechiidae) و Plodia interpunctella Hub.(Lep.:Pyralidae) در دماي 24±1oC، رطوبت نسبي 60±5% و رژيم نوري 14:10 (L:D) مورد بررسي قرار گرفت. ميانگين صفات مذكور براي زنبورهاي حاصل از تخم هاي بيدغلات و شب پره هندي بترتيب زير بدست آمد: ميزان باروري: 34.55 و 21.65 تخم به ازاي هر ماده، دوره نشوو نما: 11.60 و 11.41 روز، درصد ظهور: 93.52 و 77.01، طول عمر: 3.04 و 2.44 روز، نسبت جنسي: 64.55 و 60.01 و طول ساق پاي عقب: 158.08 و 146.45 ميكرون. ميانگين ميزان باروري، طول عمر، نسبت جنسي و طول ساق پاي عقب زنبور روي تخم هاي هر دو ميزبان در پنج نسل پرورش با يكديگر اختلاف معني دار داشت بطوريكه تا نسل سوم، افزايش و سپس در نسل هاي بعدي كاهش يافت در حاليكه ميانگين دوره نشوونما و درصد ظهور زنبورهاي حاصل از تخم هاي هر دو ميزبان در پنج نسل پرورش از تفاوت معني داري برخوردار نبود. همچنين همبستگي قوي و مثبت بين اندازه ساق پاي عقب، ميزان باروري و طول عمر زنبورهاي حاصل از هر دو ميزبان مشاهده شد. طبق نتايج بدست آمده از اين آزمايش، پيشنهاد مي گردد كه در توليد انبوه اين زنبور، از پرورش مكرر آن بر روي يك ميزبان، خودداري شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی