برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1385 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 99 تا صفحه 104 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه مشخصات دموگرافيك بيماران داراي عفونت دستگاه ادراري، اتيولوژي ميكروبي و حساسيت باكتري هاي جداشده به آنتي بيوتيك ها در بيمارستان شهيد مصطفي خميني در طي 3 سال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید عبداله زاده، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
 
چکیده: 

مقدمه و اهداف: در اين مطالعه نتايج كشت نمونه هاي ادرار مورد آزمايش در طي 3 سال در آزمايشگاه بيمارستان شهيد مصطفي خميني مورد بررسي قرار گرفت تا مشخصات بيماران داراي عفونت ادراري، اتيولوژي ميكروبي و حساسيت باكتريهاي جداشده به آنتي بيوتيكها تعيين گرديد.
مواد و روش ها: ادرارهايي كه داراي مشخصات باكتريوري قابل توجه بودند (بيشتر از
CFU/ml 104) در اين مطالعه قرار گرفتند. جداسازي و تشخيص باكتريها با روش استاندارد و آزمايش حساسيت با روش انتشار ديسك بر طبق دستورالعمل NCCLS صورت گرفت.
يافته ها: مجموعا 909 بيمار با عفونت ادراري مورد مطالعه قرار گرفتند. متوسط سن بيماران
53.2 سال بود. زنان بيشتر از مردان به عفونت دچار شده بودند (نسبت جنسي زن به مرد 2.22). 79.5% از سويه ها باسيلهاي گرم منفي و 67.7% انتروباكترياسه بودند. اشريشياكلي و كلبسيلا شايعترين باكتريهاي گرم منفي و انتروكوكها و استافيلوكوكوس اورئوس شايعترين باكتري گرم مثبت جدا شده بود. شايعترين باكتريهاي جدا شده به ترتيب اشريشياكلي (52.1%)،‌ انتروكوكها (10.5%)، كلبسيلاها (10.3%) و سودوموناسها (9.4%) بودند. اشريشياكلي در زنان شايعتر از مردان (56.6% در برابر 42.2%) و همچنين در بيماران سرپايي شايعتر از بيماران بستري (57.4 در برابر 47.4%) بود. سودوموناسها در مردان شايعتر از زنان بودند (بترتيب 17.7% و 5.6%). انتروكوكها در بيماران بستري شايعتراز بيماران سرپايي (12.5% در برابر 8.4%) بود. بعلاوه ميزان حساسيت همه باكتريهاي ايجاد كننده عفونت ادراري به آمپي سيلين كم (6.9%) و به سفوتاكسيم و سيپروفلوكساسين بالا (بترتيب 83.6% و 78.2%) بود. باكتريهاي جداشده از زنان و بيماران سرپايي نسبت به اغلب آنتي بيوتيكها حساستر از باكتريهاي جداشده از مردان و افراد بستري بودند.
نتيجه گيري: نوع باكتريهاي شايع در عفونت ادراري و حساسيت آنتي بيوتيكي آنها در اين مطالعه با ساير مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج از كشور همخواني دارد و نشان دهنده افزايش مقاومت به آنتي بيوتيكها در اين باكتريها است. تفاوت در نوع و حساسيت آنتي بيوتيكي باكتريهاي جداشده از مردان و زنان و بيماران بستري و سرپايي در ساير مطالعات نيز ديده شده ولي دليل آن مشخص نيست. ميزان مقاومت بالاي باكتريهاي مولد عفونت ادراري به كوتريموكسازول نشان دهنده ناكافي بودن اين درمان در حداقل دوسوم از موارد عفونت ادراري در جمعيت مورد مطالعه است و اين دارو با بعنوان اولين دارو جهت درمان تجربي خارج مي نمايد. ميزان مقاومت بالاي آنتي بيوتيكي باكتريهاي جداشده از عفونت ادراري در اين مطالعه اتخاذ تدابير لازم از نظر ارزيابي مداوم حساسيت آنتي بيوتيكي و جلوگيري از مصرف نابجاي آنها را نشان مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صادری، ح.، و اولیا، پ.، و جلالی ندوشن، م.، و زائری، ف.، و زندیه، ا. (1385). مطالعه مشخصات دموگرافیک بیماران دارای عفونت دستگاه ادراری, اتیولوژی میکروبی و حساسیت باکتری های جداشده به آنتی بیوتیک ها در بیمارستان شهید مصطفی خمینی در طی 3 سال. آسیب شناسی ایران, 1(3), 99-104. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64514Vancouver : کپی

صادری حوریه، اولیا پرویز، جلالی ندوشن محمدرضا، زائری فرید، زندیه الهه. مطالعه مشخصات دموگرافیک بیماران دارای عفونت دستگاه ادراری, اتیولوژی میکروبی و حساسیت باکتری های جداشده به آنتی بیوتیک ها در بیمارستان شهید مصطفی خمینی در طی 3 سال. آسیب شناسی ایران. 1385 [cited 2021July28];1(3):99-104. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64514IEEE : کپی

صادری، ح.، اولیا، پ.، جلالی ندوشن، م.، زائری، ف.، زندیه، ا.، 1385. مطالعه مشخصات دموگرافیک بیماران دارای عفونت دستگاه ادراری, اتیولوژی میکروبی و حساسیت باکتری های جداشده به آنتی بیوتیک ها در بیمارستان شهید مصطفی خمینی در طی 3 سال. آسیب شناسی ایران, [online] 1(3), pp.99-104. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=64514. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 82 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی