برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1381 , دوره  - , شماره  12 ; از صفحه 33 تا صفحه 43 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي توان اكولوژيك منطقه 22 شهرداري تهران به منظور كاربري توسعه شهري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

بررسي قابليت بالقوه سرزمين در واقع سنجش موجودي و توان بالقوه سرزمين با ملاك ها و معيارهاي مشخص و از پيش تعيين شده است. هدف از فرآيند سنجش قابليت بالقوه سرزمين منطقه 22 شهرداري تهران، عينيت بخشيدن به قابليت بالقوه سرزمين در قالب كاربري توسعه شهري در راه نيل به ارتباطات و تعاملات بين فعاليت هاي انساني، جوامع بشري و توان سرزمين براي حصول به آمايش سرزمين است. بدين منظور در گام اول، كارشناسايي و تهيه نقشه هاي منابع اكولوژيكي پايدار )شامل نقشه هاي فيزيوگرافي، تيپ خاك، تيپ و تراكم پوشش گياهي، زمين شناسي و سنگ شناسي( و ناپايدار )مشتمل بر نقشه هاي منابع آب، زيستگاه هاي حيات وحش، اقليم و كاربري اراضي( در عرصه 6000 هكتاري تحت مطالعه انجام گرفت. در گام بعدي با روي هم گذاري نقشه هاي شيب، جهت يابي جغرافيايي و ارتفاع از سطح دريا، نقشه واحدهاي شكل زمين با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) تهيه گرديد. به همپوشاني نقشه هاي تيپ خاك و جوامع گياهي، نقشه يگان هاي زيست محيطي آماده شد. در مرحله بعد با تنظيم و كدبندي اطلاعات جداول يگان هاي زيست محيطي و تطابق آنها با مدل هاي اكولوژيكي كاربري توسعه شهري ايران، مدل هاي اكولوژيكي ويژه طبقات مختلف كاربري توسعه شهري اين منطقه به شيوه ارايه مدل رياضي خطي تعيين و نقشه هاي طبقات اين كاربري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي تهيه گرديد. نتايج مطالعات سنجش قابليت بالقوه منطقه مورد مطالعه نشان مي دهد كه غالب عرصه تحت مطالعه، داراي توان 2 )نسبتا مناسب( توسعه شهري است. در اين بين، اراضي واقع در مناطق با شيب زياد، مسيل ها و حرايم گسيل هاي موجود در منطقه، واجد طبقه 3 )نامناسب( براي توسعه شهري هستند. بزرگ ترين عامل محدود كننده توسعه منطقه، كمبود منابع آب تشخيص داده شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 282
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی