برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  16 , شماره  3 ; از صفحه 247 تا صفحه 255 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي فني و مقايسه اقتصادي سيستم هاي مختلف برداشت دانه روغني كلزا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

براساس تحقيقات انجام شده در نقاط مختلف دنيا، عملكرد قابل حصول كلزا و درصد روغن آن و نيز ميزان افت محصول در حين برداشت، تابعي از زمان وروش برداشت، ميزان رطوبت دانه در زمان برداشت و نيز وابسته به سيستم ها و ماشين هاي برداشت مورد استفاده هستند. بنابراين، هدف اصلي از اجراي اين تحقيق، ارزيابي و مقايسه سيستم ها و ماشين هاي مختلف برداشت دانه كلزا بود. اين روشها از نقطه نظر تاثير آنها بر ميزان عملكرد محصول، درصد روغن دانه، ميزان افت محصول در حين برداشت، هزينه نهايي برداشت، ظرفيت موثر مزرعه اي و در نهايت سود حاصل مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفتند. طرح آماري مورد استفاده از نوع بلوكهاي كامل تصادفي و در چهار تكرار بود كه تيمارهاي آن عبارت بودند از: 1) برداشت مستقيم با كمباين، 2) برداشت دو مرحله اي با ماشين دروگر شانه اي متداول و به دنبال آن كوبيدن محصول با خرمنكوب متداول، 3) برداشت دو مرحله اي با ماشين دروگر شانه اي شاسي بلند و به دنبال آن كوبيدن محصول با خرمنكوب متداول، و 4) برش محصول با ابزار دستي و به دنبال آن كوبيدن محصول با خرمنكوب متداول كه از جمله نتايج مهم حاصله ميتوان به موارد زير اشاره كرد. بين روشهاي مختلف برداشت از نظر ميزان ظرفيت موثر مزرعه اي آنها و نيز كل هزينه برداشت محصول، اختلاف معني داري در سطح احتمال 1% وجود دارد. بطوريكه بيشترين ظرفيت موثر مزرعه اي و كمترين هزينه در برداشت كلزا، به برداشت مستقيم با كمباين و كمترين ظرفيت موثر مزرعه اي و بيشترين هزينه، به روش برداشت دستي مربوط بود. همچنين روشهاي مختلف برداشت، سودمندي نسبي معني داري از نظر سود خالص حاصله نسبت به همديگر نداشتند. با وجود اين بدليل رعايت بموقع بودن عمليات و نيز پايين بودن هزينه برداشت محصول در واحد سطح با كمباين، كاربرد اين ماشين ترجيح داده مي شود. از نظر ميزان افت محصول كلزا نيز، بين روشهاي مختلف برداشت اختلاف معني داري در سطح احتمال 5% وجود دارد، بطوريكه بيشترين ميزان افت محصول كلزا در برداشت با كمباين با متوسط 10.5% حادث شد كه 6.4% آن مربوط به افت در هد كمباين بود. كمترين مقدار افت نيز در روش برداشت دستي با متوسط 5.5% بدست آمد. بين روشهاي مختلف برداشت كه هميشه بايستي در زمانهاي متفاوتي از نظر مقدار رطوبت دانه انجام گيرد از نقطه نظر تاثير آنها بر روي درصد روغن استحصالي از دانه كلزا ونيز عملكرد خالص، اختلاف معني داري وجود نداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سیدلوهریس، س.، و رنجبر، ا.، و عبدی، ص. (1385). ارزیابی فنی و مقایسه اقتصادی سیستم های مختلف برداشت دانه روغنی کلزا. دانش کشاورزی, 16(3), 247-255. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63493Vancouver : کپی

سیدلوهریس سیدصادق، رنجبر ایرج، عبدی صابر. ارزیابی فنی و مقایسه اقتصادی سیستم های مختلف برداشت دانه روغنی کلزا. دانش کشاورزی. 1385 [cited 2021July31];16(3):247-255. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63493IEEE : کپی

سیدلوهریس، س.، رنجبر، ا.، عبدی، ص.، 1385. ارزیابی فنی و مقایسه اقتصادی سیستم های مختلف برداشت دانه روغنی کلزا. دانش کشاورزی, [online] 16(3), pp.247-255. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=63493. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 204 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی