برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1385 , دوره  12 , شماره  2 ; از صفحه 369 تا صفحه 377 .
 
عنوان مقاله: 

اثر ميزان و زمان مصرف نيتروژن بر عملكرد، اجزاي عملكرد و كارايي انتقال مجدد ماده خشك در دو رقم گندم زمستانه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور مطالعه تاثير مقدار و زمان مصرف كود نيتروژن بر عملكرد، اجزاي عملكرد و نيز كارايي انتقال مجدد ماده خشك دو رقم گندم، آزمايشي مزرعه اي با استفاده از طرح آماري اسپليت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار در سال زراعي 81-1380 منطقه شيراز اجرا شد. در اين طرح ارقام به عنوان فاكتور اصلي و مقادير و زمان هاي مصرف كود نيتروژن به صورت فاكتوريل به عنوان فاكتور فرعي مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج بدست آمده نشان داد كه بين ارقام از نظر تعداد سنبله بارور، تعداد دانه در سنبله، وزن هزاردانه، عملكرد دانه و شاخص برداشت اختلاف معني داري وجود داشته و گندم دوروم در صفات تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و شاخص برداشت برتر و رقم فلات در صفات تعداد سنبله بارور و عملكرد دانه برتر بود. اثر مقادير و زمان هاي مصرف نيتروژن نيز بر صفات فوق معني دار بود. به طوري كه با افزايش مصرف نيتروژن تمام صفات فوق افزايش يافت. بهترين شيوه تقسيط نيتروژن بر اساس نتايج اين مطالعه در زمان هاي مصرف T2 و T3 بدست آمد. ارقام مورد مطالعه در كارايي انتقال مجدد ماده خشك اختلاف معني داري داشتند. به طوري كه گندم دوروم كارايي بيشتري در انتقال مجدد ماده خشك به سمت دانه داشت. با توجه به نتايج بدست آمده به نظر مي رسد مصرف 180 كيلوگرم نيتروژن همراه با تقسيط دو و سه مرحله اي آن مي تواند باعث افزايش عملكرد در هر دو رقم گندم گردد. همچنين كارايي انتقال مجدد ماده خشك تحت تاثير ژنتيك و محيط بوده و توليد ماده خشك بيشتر در مرحله گرده افشاني باعث انتقال مجدد بيشتر ماده خشك به سمت دانه خواهد گرديد. تنش نيتروژن نيز موجب افزايش كارايي انتقال مجدد ماده خشك گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 114
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی