برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  12 , شماره  4 ; از صفحه 811 تا صفحه 819 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي روابط همبستگي و تجزيه ضرايب مسير مابين عملكرد و اجزاي عملكرد در كلزا (Brassica napus L.)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور بررسي همبستگي بين صفات و تجزيه آن به روابط علت و معلولي در گياه كلزا، در سال زراعي 82-1381 آزمايشي در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار بر روي 15 رقم كلزاي پاييزه در مركز تحقيقات كشاورزي خراسان اجرا شد. در تجزيه آماري اين طرح 11 صفت مهم مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تجزيه و تحليل واريانس نشان داد كه بين ارقام براي صفات مورد بررسي از لحاظ آماري تفاوت معني داري وجود داشت. ضرايب همبستگي ساده بين عملكرد و صفات تعداد غلاف در بوته، شاخص برداشت، درصد روغن، قطر ساقه، تعداد شاخه فرعي در بوته و عملكرد بيولوژيك در سطح 1% معني دار بود. براساس رگرسيون گام به گام صفت عملكرد دانه به عنوان متغير وابسته و صفات تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، تعداد گره در ساقه و درصد روغن به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شدند. ضريب تبيين مدل (R2=0.64) بود. صفت تعداد غلاف در بوته بيشترين ضريب تبيين (R2=0.41) را به خود اختصاص داد. تجزيه ضرايب مسير نشان داد كه صفت وزن هزاردانه بعد از درصد روغن داراي بالاترين اثر مستقيم (0.292) نسبت به ساير صفات بر روي عملكرد دانه مي باشد. اثرات  غيرمستقيم اين صفت بر روي عملكرد دانه از طريق صفات تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و تعداد گره در ساقه به ترتيب 0.034- 0.095- 0.117 باعث كاهش همبستگي اين صفت با عملكرد دانه گرديد. اثر مستقيم مثبت صفت تعداد دانه در غلاف بر روي عملكرد دانه توسط اثرات غيرمستقيم منفي خنثي گرديده باعث كاهش همبستگي اين صفت با عملكرد دانه شد. تجزيه به مولفه هاي اصلي و تجزيه خوشه اي نتايج فوق را تاييد كرد. بنابراين مهم ترين صفات به عنوان شاخص گزينش جهت بهبود عملكرد دانه به ترتيب شامل تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزاردانه و تعداد گره در ساقه مشخص شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

برادران، ر.، و مجیدی هروان، ا.، و درویش، ف.، و عزیزی، م. (1385). بررسی روابط همبستگی و تجزیه ضرایب مسیر مابین عملکرد و اجزای عملکرد در کلزا (Brassica napus L.). علوم کشاورزی, 12(4), 811-819. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62922Vancouver : کپی

برادران رضا، مجیدی هروان اسلام، درویش فرخ، عزیزی مهدی. بررسی روابط همبستگی و تجزیه ضرایب مسیر مابین عملکرد و اجزای عملکرد در کلزا (Brassica napus L.). علوم کشاورزی. 1385 [cited 2021October27];12(4):811-819. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62922IEEE : کپی

برادران، ر.، مجیدی هروان، ا.، درویش، ف.، عزیزی، م.، 1385. بررسی روابط همبستگی و تجزیه ضرایب مسیر مابین عملکرد و اجزای عملکرد در کلزا (Brassica napus L.). علوم کشاورزی, [online] 12(4), pp.811-819. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62922. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 189 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی