برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1384 , دوره  3 , شماره  6 ; از صفحه 71 تا صفحه 81 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تمرينات مقاومتي بر مقاومت به انسولين و آديپونكتين سرم در مردان نسبتا چاق

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف تحقيق حاضر مقايسه ميزان آديپونكتين سرم و شاخص مقاومت به انسولين در مردان چاق و لاغر و بررسي تاثير تمرينات مقاومتي بر اين شاخص ها در مردان چاق بود؛ به همين منظور تعداد 24 نفر )16 نفر مرد چاق و 8 نفر مرد لاغر( از اساتيد و كاركنان غير فعال دانشگاه تربيت معلم سبزوار با دامنه سني 35-48 سال به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. مردان چاق به صورت تصادفي در دو گروه تمرين مقاومتي يا گروه كنترل قرار گرفتند. از همه آزمودني ها در حالت ناشتايي خون گيري به عمل آمد، سپس گروه هاي آزمايش به مدت سه ماه تحت تاثير تمرينات مقاومتي قرار گرفتند. تمرينات مقاومتي به صورت دايره اي و در يازده ايستگاه انجام گرفت. برنامه تمرين يك جلسه شامل 4 ست )دايره( با 12 تكرار بيشينه در هر ايستگاه بود كه با شدت 50-60% يك تكرار بيشينه (IRM) اجرا شد. تحليل هاي آماري نشان داد كه در حالت پايه، شاخص مقاومت به انسولين در مردان چاق به طور معني داري بالاتر از مردان لاغر است (P<%5). غلظت آديپونكتين سرم در مردان چاق به طور معني داري كمتر از مردان لاغر است (P<%5). همچنين همبستگي منفي و معني داري بين ميزان آديپونكتين سرم با درصد چربي بدن (r=0.60)، در كل آزمودني ها مشاهده گرديد. به علاوه، مشخص شد كه تمرينات مقاومتي باعث كاهش معني دار شاخص مقاومت به انسولين در گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل چاق مي گردد، ولي بر آديپونكتين سرم تاثير معني داري ندارد. در مجموع از اين تحقيق مي توان نتيجه گرفت كه تمرينات مقاومتي باعث بهبود مقاومت به انسولين در مردان نسبتا چاق مي گردد و اين بهبود مربوط به آديپونكتين نمي شود، مردان لاغر در مقايسه با مردان چاق از نظر مقاومت به انسولين و آديپونكتين وضعيت مناسب تري دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

حامدی نیا، م.، و حقیقی، ا. (1384). اثر تمرینات مقاومتی بر مقاومت به انسولین و آدیپونکتین سرم در مردان نسبتا چاق. علوم حرکتی و ورزش, 3(6), 71-81. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62837Vancouver : کپی

حامدی نیا محمدرضا، حقیقی امیرحسین. اثر تمرینات مقاومتی بر مقاومت به انسولین و آدیپونکتین سرم در مردان نسبتا چاق. علوم حرکتی و ورزش. 1384 [cited 2021April13];3(6):71-81. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62837IEEE : کپی

حامدی نیا، م.، حقیقی، ا.، 1384. اثر تمرینات مقاومتی بر مقاومت به انسولین و آدیپونکتین سرم در مردان نسبتا چاق. علوم حرکتی و ورزش, [online] 3(6), pp.71-81. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62837>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 152 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی