برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1386 , دوره  9 , شماره  2 ; از صفحه 49 تا صفحه 56 .
 
عنوان مقاله: 

آگاهي، نگرش و عملكرد زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي - درماني شهر شهركرد در مورد روشهاي اضطراري پيشگيري از بارداري در سال 1385

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه علوم پزشکی، گروه مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: با توجه به اهميت تنظيم خانواده و عامل بالقوه پيشگيري اضطراري به منظور جلوگيري از حاملگي هاي ناخواسته، مطالعه حاضر با هدف تعيين آگاهي، نگرش و عملكرد زنان استفاده کننده از روشهاي کاندوم، مقاربت منقطع و دوره اي در مورد پيشگيري اضطراري انجام شد.
روش بررسي: در يک مطالعه توصيفي –تحليلي بين خرداد تا دي ماه 1385 تعداد 400 نفر از زناني که به مراکز بهداشتي – درماني شهري شهرکرد مراجعه کرده بودند و از روشهاي کاندوم، مقاربت منقطع و دوره اي جهت پيشگيري از بارداري استفاده مي کردند، در مورد آگاهي، نگرش و عملکردشان نسبت به روش پيشگيري اضطراري مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه خود ساخته شامل مشخصات دموگرافيک، 8 سوال آگاهي، 15 سؤال نگرش و 4 سؤال عملکرد جمع آوري و به کمک آزمونهاي آماري
t و کاي دو تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: روش پيشگيري مورد استفاده در 60.5% موارد کاندوم، در 38.8% موارد مقاربت منقطع، در 0.3% موارد دوره اي و در 0.5% موارد ترکيبي از آنها بود. 78% زنان پاسخ دهنده، مطلبي جهت پيشگيري اضطراري شنيده بودند. ميزان آگاهي نسبت به اين روش در 22.5% افراد ضعيف، در 55.5% متوسط و در 22% کافي بود. نگرش بيش از 70% از واحد هاي مورد پژوهش در مورد روشهاي پيشگيري اضطراري مثبت بوده اما تنها 20.5% آنها از اين روشها استفاده کرده بودند و 69 درصد مايل بودند که در آينده از اين روشها استفاده کنند. افرادي که در رده سني 40-31 سال قرار داشتند، افراد شاغل (
P<0.001) و افرادي که تحصيلات بالاتري داشتند (P<0.01)، آگاهي بيشتري نيز نسبت به روش هاي پيشگيري اضطراري داشتند. افرادي که آگاهي بالاتري داشتند، عملکرد بهتري نيز در استفاده از اين روشها داشتند (P<0.001).
نتيجه گيري: با توجه به آگاهي و عملکرد ناکافي زنان و نگرش مثبت آنان نسبت به روش پيشگيري اضطراري، سنجش ميزان آگاهي و نگرش مراقبين بهداشتي – درماني و همچنين آموزش به زنان در مورد اين روش پيشگيري با تاکيد بر روشهاي در دسترس پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 144
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی