برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1386 , دوره  9 , شماره  2 ; از صفحه 57 تا صفحه 61 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ميزان تشکيل توبول در سرطان پستان به روش کسري از ميدانها با تمايز غددي و مقايسه آن با روشهاي متعارف اين ارزيابي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شهرکرد، خیابان پرستار، بیمارستان آیت اله کاشانی، گروه جراحی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: درجه بندي هيستولوژيك يكي از مهمترين عوامل پيش آگهي سرطان پستان است. تاکنون روشي براي تخمين كمي ميزان تمايز غددي ذكر نشده است. لذا اين مطالعه با هدف بررسي روش تجربي متعارف و مقايسه تكرارپذيري اين روش با روشهاي كمي (مورفومتريك در بزرگنمايي 200 ميکروسکوپي) و نيمه کمي ديگر انجام گرديد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي، 38 نمونه هيستولوژيك سرطان مهاجم مجرايي پستان (موجود در بايگاني بيمارستان الزهرا (س) اصفهان) جهت ارزيابي ميزان تمايز غددي، توسط دو مشاهده گر مستقل و به سه روش مختلف ارزيابي شدند. روش اول (متعارف): ميزان تمايز غددي يعني سطحي از تومور كه تشكيلات غددي بدخيم ايجاد کرده، نسبت به كل نمونه به صورت درصد بيان شد. روش دوم، کسري از ميدانها با تمايز غددي: در اين روش ميزان تمايز بصورت کسري از ميدانها که حاوي تشکيلات غددي است نسبت به کل ميدانها محاسبه مي گرديد و در روش سوم: در هر ميدان ميكروسكپي، بطور جداگانه، ميزان تمايز غددي بصورت نيمه کمي تخمين زده شده و سپس ميانگين ميزان تمايز غددي در ميدانها محاسبه شد. براي مقايسه اختلاف بين سه روش از آزمون فريدمن و براي مقايسه تکرارپذيري هر روش در بين دو مشاهده گر، از آزمون کاپا استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که در روش دوم دو مشاهده گر بيشترين توافق را در نمره دهي نمونه ها داشتند به طوري که ضريب کاپا در روش اول 0.4، در روش دوم 0.832 و در روش سوم 0.558 بود (
P<0.001). همچنين نتايج آزمون فريدمن نشان داد که، بين داده هاي هر مشاهده گر در روشهاي اول، دوم و سوم تفاوت معني دار آماري وجود دارد (P<0.001).
نتيجه گيري: براساس نتايج روش کسري از ميدان ها با تمايز غددي داراي تکرارپذيري بالاتري در مقايسه با دو روش ديگر است و مي تواند بعنوان يک روش ساده، براي ارزيابي ميزان تمايز غددي مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صانعی، م.، و صانعی، ب.، و رجبی، پ.، و محمدی زاده، ف.، و گوکی زاده، ع.، و کاظمی، ن. (1386). ارزیابی میزان تشکیل توبول در سرطان پستان به روش کسری از میدانها با تمایز غددی و مقایسه آن با روشهای متعارف این ارزیابی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences), 9(2), 57-61. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62416Vancouver : کپی

صانعی محمدحسین، صانعی بهنام، رجبی پروین، محمدی زاده فرشته، گوکی زاده عباس، کاظمی نرگس. ارزیابی میزان تشکیل توبول در سرطان پستان به روش کسری از میدانها با تمایز غددی و مقایسه آن با روشهای متعارف این ارزیابی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences). 1386 [cited 2021September24];9(2):57-61. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62416IEEE : کپی

صانعی، م.، صانعی، ب.، رجبی، پ.، محمدی زاده، ف.، گوکی زاده، ع.، کاظمی، ن.، 1386. ارزیابی میزان تشکیل توبول در سرطان پستان به روش کسری از میدانها با تمایز غددی و مقایسه آن با روشهای متعارف این ارزیابی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences), [online] 9(2), pp.57-61. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=62416. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 101 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی