برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي دقت تعيين طول كاركرد كانال با بزرگنمايي هاي مختلف راديوگرافي ديجيتال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، دانشکده دندانپزشکی، بخش اندودانتیکس
 
چکیده: 

مقدمه: درمان ريشه موفق، درماني است که در آن، سيستم کانال ريشه در محدوده دقيق طول کارکرد به نحو مطلوبي پاکسازي، شکل دهي و پر شود و در عين حال خصوصيات کانال به همان شکل اوليه باقي بماند. بنابراين دانش و آگاهي دندانپزشک از سيستم کانال دنداني امري ضروري است که با تکيه بر اطلاعات ارائه شده از آناتومي کانال ريشه هر گروه دنداني و همچنين راديوگرافي تامين مي شود. تکنيک راديوگرافي رايج تکنيک راديوگرافي معمولي است. با پيشرفت تکنولوژي کامپيوتر و همچنين به دليل محدوديتهاي تکنيک معمولي، راديوگرافي ديجيتال در دهه اخير مورد توجه زيادي قرار گرفته است. برنامه هاي نرم افزاري جانبي اين سيستم همانند بزرگنمايي هاي مختلف تصوير از جمله ابزارهاي کمکي سيستم ديجيتال در جهت افزايش دقت است. هدف از اين مطالعه مقايسه دقت بزرگنمايي هاي راديوگرافي ديجيتال در تعيين طول کانال بود.
مواد و روش ها: جهت انجام اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي از 30 دندان تک کانال کشيده شده انساني استفاده شد. پس از ضدعفوني كردن دندان ها حفره دسترسي تهيه شد و پس از تعيين طول کارکرد هر دندان را کست کرده و پس از جاي گذاري فايل در 3 موقعيت مناسب، کوتاه و بلند، تصوير راديوگرافي تهيه نموديم. 90 نماي بدست آمده در 3 بزرگنمايي توسط سه متخصص اندو بررسي شد. بوسيله نتايج بدست آمده پس از ارزيابي آماري توسط آزمون فريدمن ميزان دقت بزرگنمايي هاي مختلف مقايسه گرديد.
يافته ها: نتايج بيانگر آن بود که اختلاف معني داري در بين دقت سه بزرگنمايي مشاهده نشد اما در شرايطي که فايل کوتاهتر قرار گرفته بود بزرگنمايي 2X اختلاف معني داري با طول واقعي نشان داد (P=0.001).
نتيجه گيري: در نهايت مي توان بيان کرد که قابليت بزرگنمايي راديوگرافي ديجيتال در افزايش دقت تصاوير در تعيين طول كانال کمک کننده نمي باشد. بخصوص زماني که فايل در طولي کوتاهتر از طول کارکرد داخل کانال قرار داده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 163
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی