برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  15 , شماره  4 ; از صفحه 69 تا صفحه 78 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين LC50 سم ديازينون و غلظت تحت کشنده آن بر عوامل خوني بچه فيل ماهي (Huso huso)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر
 
چکیده: 

مسموميت حاد و اثرات سم ديازينون بر برخي عوامل خوني بچه فيل ماهيان براساس دستورالعمل O.E.C.D.، به صورت استاتيک (ساکن)، در شرايط کيفي ثابت آب و دماي 20.27±2.05 درجه سانتيگراد در سال 1383 در مرکز تکثير و پرورش ماهيان خاوياري شهيد مرجاني مورد مطالعه قرار گرفت. در آزمايشات سميت حاد، ميانگين وزني بچه فيل ماهي 4.03±0.12 گرم بود. ميزان 96LC50 ساعته اين سم براي گونه فيل ماهي 5.8210 ميلي گرم در ليتر بدست آمد. همچنين حداکثر غلظت مجاز سم ديازينون در محيطهاي طبيعي براي گونه فيل ماهي 0.5821 ميلي گرم در ليتر محاسبه شد. براساس طبقه بندي جدول سطوح سميت حشره کش ها، سم ديازينون براي گونه فيل ماهي جز مواد «سمي» طبقه بندي شد. مطالعه عوامل خوني بچه فيل ماهيان با ميانگين وزني 16.08 گرم تحت تاثير سم ديازينون در غلظت هاي کمتر از 96LC50 ساعته (3، 4 و 5 ميلي گرم در ليتر) انجام شد. نتايج حاصله نشان داد که تعداد گلبول هاي سفيد و قرمز، هموگلوبين، هماتوکريت، MCV، MCH و درصد گلبول هاي سفيد لنفوسيت و ائوزينوفيل بچه فيل ماهيان در معرض سم ديازينون کاهش معني داري در مقايسه با تيمار شاهد داشته است (P<0.05). همچنين افزايش معني دار درصد هتروفيل هاي تيمارهاي آزمايشي نسبت به تيمار شاهد مشاهده شد (P<0.05). اما تغيير معني داري در MCHC (ميانگين غلظت هموگلوبين گلبول هاي قرمز) و درصد گلبول هاي سفيد مونوسيت و بازوفيل مشاهده نشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی