برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  11 , شماره  2 ; از صفحه 181 تا صفحه 200 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع نمونه هاي اسپرس زراعي (Onobrychis sativa) نگهداري شده در شرايط سردخانه براي صفات کيفي بذر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، کرج
 
چکیده: 
به منظور بررسي و ارزيابي تنوع و روند زوال بذرهاي نمونه هاي موجود در بانك ژن منابع طبيعي، از خانواده پروانه آسا، گونه Onobrychis sativa انتخاب و 9 نمونه از بذرهاي آن، متعلق به سالهاي گذشته كه در سردخانه نگهداري شده بودند در دو آزمايش جداگانه ژرميناتور و گلخانه در طرح كاملا تصادفي با سه تكرار مورد آزمايش قرار گرفتند.
در آزمايش ژرميناتور، صفات قوه ناميه، سرعت جوانه زني و بنيه بذر و در آزمايش گلخانه، درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، ارتفاع گياه، تعداد پنجه و طول ريشه، چهل روز پس از كاشت اندازه گيري شد. در ضمن قوه ناميه و وزن هزار دانه بذرها در بدو ورود به سردخانه اندازه گيري شده بود.
نتايج تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه، اختلاف معني داري را ميان نمونه هاي مورد آزمون، نشان داد. صفات كاهش قوه ناميه، سرعت جوانه زني در ژرميناتور و گلخانه، بنيه بذر و ارتفاع گياه نمونه ها، از نظر آماري اختلاف نشان دادند كه نشان دهنده وجود تنوع ميان نمونه ها است.
نتايج ضرايب همبستگي براي صفات مورد مطالعه در ميان دو محيط معني دار بود كه نشان دهنده عدم وجود اثرات متقابل ژنوتيپ× محيط است و نمونه ها از نظر درصد جوانه زني در هر دو شرايط روند يكساني داشتند. همچنين ميان سرعت جوانه زني و بنيه بذر در ژرميناتور همبستگي بالايي وجود داشت. اين همبستگي به وسيله مدل رگرسيوني گام به گام تاييد شد. بنابراين سرعت جوانه زني برآورد خوبي از بنيه بذر بدست مي دهد.
كاهش قوه ناميه با صفات درصد جوانه زني در گلخانه، سرعت جوانه زني در ژرميناتور و گلخانه، بنيه بذر، ارتفاع گياه، تعداد پنجه و طول ريشه همبستگي منفي معني داري نشان داد. بنابراين در پديده زوال بذر نه تنها قوه ناميه كاهش مي يابد، بلكه سرعت جوانه زني، بنيه بذر و رشد اوليه گياه در گلخانه نيز كاهش مي يابد. نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان داد كه كاهش قوه ناميه به شدت تحت تاثير منشا بذر قرار دارد و تحت شرايط انجام آزمايش حاضر، تفكيك اثر دوره نگهداري بذر در سردخانه از اثر منشا بذر، ناممكن بود. بنابراين نميتوان به طور دقيق پيشنهاد نمود كه بذرهاي اين گونه را پس از چند سال تكثير و احيا نمود و بايستي برنامه ريزي احيا، براي هر نمونه به طور مجزا صورت گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی