3 SID.ir | کيفيت کنترل ديس ليپيدمي در جمعيت ديابتي نوع 2 اصفهان، پيگيري 5 ساله ( 83-1379)
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

کيفيت کنترل ديس ليپيدمي در جمعيت ديابتي نوع 2 اصفهان، پيگيري 5 ساله ( 83-1379)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، میدان جمهوری، خیابان خرم، مرکز تحقیقاتی درمانی صدیقه طاهره، مرکزتحقیقات غدد و متابولیسم
 
چکیده: 

مقدمه: بيماري هاي عروق قلبي شايع ترين علت مرگ و مير در بيماران ديابتي و دو تا سه برابر افراد غير ديابتي است. کنترل شديد قند خون در اين بيماران اثر اندکي بر کاهش خطر عوارض قلبي عروقي نشان داده است. در اين رابطه وجود ساير عوامل خطر قلبي عروقي از جمله ديس ليپيدمي را بيش از افزايش قند خون موثر مي دانند. اين مطالعه به منظور بررسي کيفيت درمان و کنترل چربي هاي خون در بيماران ديابتي نوع 2 به انجام رسيده است.
روش ها: در اين مطالعه تعداد 602 بيمار ديابتي نوع 2 که بطور منظم حداقل چهار بار در سال جهت کنترل قند خون به درمانگاه ديابت مرکز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان مراجعه کرده بودند براي مدت پنج سال (1383-1379) مورد بررسي قرار گرفتند. بيماران از نظر ميزان خطر سطح چربي هاي خون در سه گروه، با سطح مطلوب (
Low risk) ، مرزي (Moderate risk) و بالا (High risk) که بر اساس ميانگين سطح چربي هاي خون در طول سال محاسبه شد، ارزيابي شدند. بر اساس شاخص هاي استاندارد (معيارهايADA ) سطح کنترل براي LDL کلسترول کمتر از 100، تري گليسريد کمتر از 150 و HDL كلسترول براي مردان و زنان به ترتيب، بيشتر از 40 و 50 ميلي گرم درصد در نظر گرفته شد.
يافته ها: در شروع مطالعه، ميانگين سن بيماران
52.2±9.5 و مدت ديابت 6.8±4.6 سال و هموگلوبين گليکوزيله %9.2±1.7 و شاخص توده بدني 29.4±4.2 کيلوگرم بر مترمربع بود. LDL %81.4 كلسترول و 71% تري گليسريد بالا داشتند که به ترتيب %47.8 و %41.6 آنها در سطح خطر بالا بود. در ابتدا %12.4 از ترکيبات استاتين و %21.5 از فيبرات استفاده کرده بودند که در پايان به ترتيب به %50.4 و %14.7 رسيده بود. در افراد هيپر ليپيدمي سطح LDL كلسترول از 170.8±35.8 در شروع مطالعه به 119±30 mg/dl در صد (P<0.001)، تري گليسريد از 273.8±126 به (P=0.004) 225.2±97 کاهش و HDL كلسترول از 43.9±10.6 به (P<0.6) 48.4±14.1 افزايش يافته بود. درصد تغييرات به ترتيب برابر -%17.7, -%35.8 و +%7.3 بود. بطور کلي در پايان پيگيري سطح LDL كلسترول در30% و تري گليسريد در 37% بيماراني که هيپرليپيدمي داشتند به کنترل هدف رسيده بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد کيفيت کنترل چربي ها در بيماران مذكور نامطلوب است. با توجه به شيوع بالاي هيپرليپيدمي در افراد ديابتي که از عوامل مهم خطر ابتلا به عوارض قلبي عروقي در اين بيماران مي باشد، تشخيص و درمان ديس ليپيدمي تا دستيابي به کنترل مطلوب براي پيشگيري از بروز عوارض بعدي حايز اهميت مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 183
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی