برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  11 , شماره  1 ; از صفحه 105 تا صفحه 125 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع و روند زوال ژرم پلاسم گونه Festuca ovina موجود در سردخانه بانك ژن منابع طبيعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع
 
چکیده: 

به منظور بررسي و ارزيابي تنوع و روند زوال بذر اكوتيپهاي موجود در بانك ژن منابع طبيعي، از خانواده گراسها، گونه Festuca ovina انتخاب و 11 اكوتيپ از بذرهاي آن با منشا داخلي و خارجي در دو آزمايش جداگانه ژرميناتور و گلخانه در طرح كاملا تصادفي با سه تكرار مورد آزمايش قرار گرفتند. آزمايش ژرميناتور، شامل قوه ناميه، سرعت جوانه زني و بنيه بذر و آزمايش گلخانه، شامل اندازه گيري درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، ارتفاع گياه، تعداد پنجه و طول ريشه در سن چهل روزگي بود. در ضمن قوه ناميه و وزن هزار دانه بذر، در بدو ورود به سردخانه اندازه گيري شده بود. تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه، اختلاف معني داري را ميان اكوتيپهاي مورد آزمون، نشان داد. صفات كاهش قوه ناميه، سرعت جوانه زني در ژرميناتور و گلخانه، بنيه بذر، ارتفاع گياه، تعداد پنجه و طول ريشه اكوتيپها، از نظر آماري اختلاف نشان دادند كه نشان دهنده وجود تنوع بين اكوتيپها است. ضرايب همبستگي نشان داد كه نتايج آزمايشهاي انجام شده در ژرميناتور با شرايط گلخانه، همبستگي نزديكي دارد. همچنين بين سرعت جوانه زني در ژرميناتور و بنيه بذر همبستگي بالايي وجود داشت.
كاهش قوه ناميه با صفات درصد جوانه زني در گلخانه، سرعت جوانه زني در ژرميناتور و گلخانه، وزن هزاردانه و بنيه بذر همبستگي منفي معني داري نشان داد. در نتيجه زوال بذر نه تنها سبب كاهش قوه ناميه مي شود، بلكه موجب كاهش سرعت جوانه زني و بنيه بذر و كاهش استقرار گياه مي گردد. كاهش قوه ناميه به شدت تحت تاثير منشا بذر قرار داشته و تحت شرايط انجام آزمايش حاضر، تفكيك اثر دوره نگهداري بذر در سردخانه را از اثر منشا بذر، ناممكن ساخته بود. بنابراين نمي توان به طور دقيق پيشنهاد نمود كه بذرهاي گونه اي خاص را پس از چند سال تكثير و احيا نمود و بايستي برنامه ريزي احيا، براي هر اكوتيپ به طور مجزا صورت گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی