5 SID.ir | فراواني فنوتيپ هاي سندرم متابوليك در بيماران واجد پرفشاري خون در استان اصفهان و مركزي: پروژه قلب سالم اصفهان
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

فراواني فنوتيپ هاي سندرم متابوليك در بيماران واجد پرفشاري خون در استان اصفهان و مركزي: پروژه قلب سالم اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، میدان جمهوری اسلامی، خیابان خرم، مرکز تحقیقاتی درمانی صدیقه طاهره (س)
 
چکیده: 

مقدمه: مطالعات نشان داده اند كه بين سندرم متابوليك و بيماري عروق كرونر ارتباط وجود دارد. پرفشاري خون يكي از عوامل خطر قلبي متابوليك در افراد داراي سندرم متابوليك مي باشد. هدف از اين مطالعه تعيين شيوع فنوتيپ هاي سندرم متابوليك در بيماران واجد پرفشاري خون در استان اصفهان و استان مركزي كه دو استان ناحيه مركزي ايران هستند، مي باشد.
روش كار: اين مطالعه يك پژوهش مقطعي است كه روش نمونه گيري آن خوشه اي- تصادفي مي باشد. در اين مطالعه، 12514 نفر از جمعيت شهري و روستايي بالاي 19 سال ساكن در استان هاي اصفهان و مركزي در نظر گرفته شدند كه طبق تعريف سندرم متابوليك 1936 نفر از آنها انتخاب گرديدند. طبق تعريف سندرم متابوليك، اين افراد شامل افرادي بودند كه حداقل 3 مورد از حالت هاي غيرطبيعي
WC, HDL, TG, FBS, HTN را دارا باشند. هم چنين در اين مطالعه شرط فشارخون بالا در همه گروه ها در نظر گرفته شده است. اطلاعات بعد از جمع آوري، از طريق كاي دو نسبت شانس و آزمون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: شيوع فنوتيپ هاي مورد نظر سندرم متابوليك در مركز ايران از
0.6 تا 7.5 درصد متغير است كه بيشترين آمار شيوع مربوط به زنان فشارخوني با TG و WC بالاتر از حد نرمال و كمترين شيوع مربوط به مردان فشارخوني با دو فنوتيپ FBS, WC بالا و HDL پايين و FBS بالا مي باشد (p<0.05). به طور كلي شيوع سندرم متابوليك در افراد با پرفشاري خون، در مناطق شهري استان هاي اصفهان و مركزي بيشتر از مناطق روستايي محاسبه شد.
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده از ميزان شيوع سندرم متابوليك هم زمان با پرفشاري خون،‌ موافق با بسياري از مطالعات مشابه مي باشد و بيان گر همراه بودن پرفشاري خون با فنوتيپ هاي مختلف سندرم متابوليك به خصوص در زنان با چاقي مركزي و ديس ليپيدمي مي باشد كه مستلزم توجه و دقت بيشتر در مورد پيش گيري و درمان اين گروه در معرض خطر، مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی