برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  15 , شماره  2 (پیاپی 26) ; از صفحه 46 تا صفحه 52 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه خودارزيابي معلوليت شنوايي و آستانه هاي اديومتريك افراد ساكن خانه سالمندان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: رويكرد خودارزيابي و پرسشنامه اي جهت سنجش افراد آسيب ديده شنوايي، موجب بررسي و كشف جنبه هايي از آسيب ديدگي مي شود كه با استفاده صرف از شيوه هاي متداول اديومتري، قابل اندازه گيري نيست و از ديد متخصصان پنهان باقي مي ماند. اين پژوهش براي بررسي معلوليت هاي شنوايي افراد بزرگسال ساكن خانه سالمندان با استفاده از آزمون خودارزياب و دگرارزياب پرسشنامه شاخص معلوليت شنوايي خانه سالمندان و مقايسه نتايج حاصله با ميانگين تن خالص افراد شركت كننده، صورت گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه مقطعي روي 43 نفر از ساكنين خانه سالمندان مشتمل بر 23 مرد و 20 زن در محدوده سني 95-45 صورت گرفت. شركت كنندگان در مطالعه، تحت آزمايشات ارزيابي تن خالص در فركانس هاي متداول قرار گرفتند. سپس با محاسبه ميانگين تن خالص، درجه كم شنوايي مربوطه تعيين گرديد. پس از آن نسخه خود ارزياب شاخص معلوليت شنوايي خانه سالمندان توسط ساكنين خانه سالمندان و نسخه دگر ارزياب توسط كاركنان مركز، تكميل گرديد.
يافته ها: از افراد شركت كننده در مطالعه به ترتيب، 9 نفر (
20.9 درصد) داراي شنوايي هنجار، 6 نفر (14 درصد) كم شنوايي خفيف، 10 نفر (23.3 درصد) كاهش شنوايي ملايم، 7 نفر (16.3 درصد) كم شنوايي متوسط، 6 نفر (16.3 درصد) كم شنوايي متوسط- شديد، 4 نفر (9.3 درصد) كم شنوايي شديد و 1 نفر (2.3 درصد) كم شنوايي عميق داشتند. ميانگين امتيازات حاصل از پرسشنامه خودارزياب و دگرارزياب به ترتيب، 32.22 با انحراف معيار 29.31 درصد و 32.67 با انحراف معيار 30.98 درصد بود. با استفاده از آزمون آماري كروسكال واليس مشخص گرديد بين امتيازات خودارزياب، دگرارزياب و سطح شنوايي رابطه معني دار وجود دارد. مقايسه ضريب همبستگي پيرسون امتيازات خودارزياب و دگرارزياب، خودارزياب و سطح شنوايي و دگرارزياب و سطح شنوايي نشان داد كه بين اين مولفه ها رابطه معني دار وجود دارد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد، پرسشنامه شاخص معلوليت شنوايي خانه سالمندان در كنار ساير آزمايشات، براي بررسي معلوليت هاي شنوايي بزرگسالان مقيم خانه سالمندان، ابزار مناسبي مي باشد. با توجه به شرايط پژوهش، مي توان نتيجه گرفت كه، نسخه هاي خودارزياب و دگرارزياب پرسشنامه مزبور از ارزش آماري واحد برخوردار است. پس مي توان آنها را به جاي يكديگر به كار گرفت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

روح بخش، ن.، و تاتار، ز.، و علی پورحیدری، م. (1385). مقایسه خودارزیابی معلولیت شنوایی و آستانه های ادیومتریک افراد ساکن خانه سالمندان. (شنوایی شناسی) auditory and vestibular research, 15(2 (پیاپی 26)), 46-52. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=61668Vancouver : کپی

روح بخش نعمت اله، تاتار زینب، علی پورحیدری محمود. مقایسه خودارزیابی معلولیت شنوایی و آستانه های ادیومتریک افراد ساکن خانه سالمندان. (شنوایی شناسی) auditory and vestibular research. 1385 [cited 2021August03];15(2 (پیاپی 26)):46-52. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=61668IEEE : کپی

روح بخش، ن.، تاتار، ز.، علی پورحیدری، م.، 1385. مقایسه خودارزیابی معلولیت شنوایی و آستانه های ادیومتریک افراد ساکن خانه سالمندان. (شنوایی شناسی) auditory and vestibular research, [online] 15(2 (پیاپی 26)), pp.46-52. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=61668. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 104 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی