برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  15 , شماره  2 (پیاپی 26) ; از صفحه 23 تا صفحه 29 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل مقايسه اي برخي ساختارهاي صرفي- نحوي گفتار كودكان كم شنواي شديد- عميق در حال آموزش با كودكان عادي 5-4 ساله فارسي زبان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی گفتار درمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: زبان آموزي يكي از مهارت هايي است كه بايد در سال هاي اوليه زندگي كسب شود. بدين ترتيب زبان كودك به تدريج تحول مي يابد و در هر مرحله واژه ها و ساخت هاي تازه اي به دانش او اضافه مي گردد. حس شنوايي نيز مهم ترين پايه و اساس براي اكتساب طبيعي زبان است و كم شنوايي از عواملي است كه مانع رشد طبيعي زبان مي شود. هدف از اين پژوهش بررسي تفاوت برخي ويژگي هاي زباني (صرفي- نحوي) گفتار كودكان كم شنواي شديد- عميق در حال آموزش با كودكان طبيعي 5-4 ساله فارسي مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي توصيفي- تحليلي، جامعه مورد بررسي 10 كودك طبيعي 5-4 ساله فارسي زبان به عنوان گروه شاهد از مهد كودك شهرستان قزوين و ده كودك مبتلا به كم شنوايي شديد- عميق 5-4 ساله در حال آموزش به عنوان گروه مورد از مركز توانبخشي نيوشا انتخاب شدند. در ابتدا با استفاده از آزمون سنجش هوش، هر دو گروه تقريبا از لحاظ بهره هوشي در يك سطح قرار گرفتند. اطلاعات غير زباني جامعه آماري از طريق پرسشنامه به دست آمد. اطلاعات زباني مربوط به گفتار آزاد، گفتار توصيفي و درك نحوي به ترتيب از طريق پرسش هاي مكمل، آزمون توصيف تصاوير و آزمون فارسي اختلالات ويژه زباني ثبت گرديد و سرانجام يافته ها تحت آناليز آماري قرار گرفتند.
يافته ها: با مقايسه ميانگين متغيرهاي گفتار آزاد و گفتار توصيفي كودكان كم شنوا مشخص شد كه اين كودكان نيز مانند كودكان هنجار تفاوتي ميان گفتار آزاد و گفتار توصيفي آنان وجود دارد، تفاوت هاي مشاهده شده به اين شرح است كه: تعداد گفته ها، تعداد واژه هاي قاموسي و دستوري، تعداد كل واژه ها در گفتار آزاد كودكان كم شنوا بيشتر از گفتار توصيفي است ولي طول گفته بر حسب واژه و غناي واژگاني در گفتار توصيفي بيشتر از گفتار آزاد است. با بررسي هر دو گفتار (آزاد و توصيفي) مشخص گرديد كه ميانگين تكواژهاي آزاد (قاموسي و دستوري) و غناي واژگاني كه مربوط به بخش صرفي زبان مي باشد در كودكان طبيعي هم در گفتار آزاد و هم در گفتار توصيفي بيشتر از كودكان كم شنوا است و ميانگين تعداد گفته ها، ميانگين طول گفته بر حسب واژه و درك نحوي هم که جزو بخش نحوي محسوب مي شوند در كودكان كم شنوا نسبت به كودكان هنجار كمتر است.
نتيجه گيري: بر طبق تحقيقاتي كه در سال هاي اخير انجام شده است تقريبا يك كودك كم شنوا نتوانسته است به سطح برابري با هم سالان شنواي خود از نظر الگوهاي صرفي و نحوي برسد. همين ساله مهم ترين ملاك براي برنامه ريزي جهت آموزش اين گروه است از يافته هاي اين پژوهش مي توان اينگونه نتيجه گيري كرد كه كودكان كم شنواي اين پژوهش اگر چه كم شنوايي از نوع شديد- عميق دارند ولي رشد زباني آنها با استفاده از وسايل كمك شنوايي، تربيت شنوايي و گفتار درماني و كمك هاي آموزشي در حال پيشرفت است و فقط نسبت به كودكان عادي دچار تاخير هستند به عبارت ديگر رشد زباني اين كودكان كم شنواي 5-4 ساله را مي توان تقريبا با رشد زباني يك كودك هنجار سه ساله برابر دانست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گل پور، ل.، و نیلی پور، ر.، و روشن، ب. (1385). تحلیل مقایسه ای برخی ساختارهای صرفی- نحوی گفتار کودکان کم شنوای شدید- عمیق در حال آموزش با کودکان عادی 5-4 ساله فارسی زبان. (شنوایی شناسی) auditory and vestibular research, 15(2 (پیاپی 26)), 23-29. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=61664Vancouver : کپی

گل پور لیلا، نیلی پور رضا، روشن بلقیس. تحلیل مقایسه ای برخی ساختارهای صرفی- نحوی گفتار کودکان کم شنوای شدید- عمیق در حال آموزش با کودکان عادی 5-4 ساله فارسی زبان. (شنوایی شناسی) auditory and vestibular research. 1385 [cited 2021October24];15(2 (پیاپی 26)):23-29. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=61664IEEE : کپی

گل پور، ل.، نیلی پور، ر.، روشن، ب.، 1385. تحلیل مقایسه ای برخی ساختارهای صرفی- نحوی گفتار کودکان کم شنوای شدید- عمیق در حال آموزش با کودکان عادی 5-4 ساله فارسی زبان. (شنوایی شناسی) auditory and vestibular research, [online] 15(2 (پیاپی 26)), pp.23-29. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=61664. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 204 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی