برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه نحوه ارايه خدمات بهداشتي به كودكان زير يكسال در مراكز سلامتي و مراكز بهداشتي- درماني دولتي شهر تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
چکیده: 

زمينه و هدف: كودكان از آسيب پذيرترين اقشار جامعه مي باشند و كمبود كمي و كيفي ارايه خدمات بهداشتي آنها يك مشكل بهداشتي- اجتماعي محسوب مي گردد. مراكز سلامتي (تعاوني بهداشتي) به عنوان استراتژي مناسب براي حل مشكلات و محدوديت هاي گسترش مراكز بهداشتي درماني شهري، براي اولين بار در سطح كشور و در استان آذربايجان شرقي تاسيس شد. بنابراين مطالعه حاضر با هدف ارزيابي خدمات بهداشتي به كودكان زير يك سال در اين مراكز و مقايسه آن با مراكز دولتي انجام شد.
روش كار: اين پژوهش توصيفي- مقطعي بر روي 7 مركز سلامتي و 14 مركز بهداشتي- درماني دولتي همجوار كه به طريق آسان انتخاب شدند انجام شد. ابزار گردآوري داده ها چك ليست مشاهده اي بود كه از طريق مشاهده مراقبت هاي ارايه شده توسط كاركنان بهداشتي به كودكان زير يك سال و مطالعه پرونده آنها تكميل گرديد. جهت تجزيه و تحليل يافته ها از آمار توصيفي (توزيع فراواني مطلق و درصدي، ميانگين، انحراف معيار) و آمار استنباطي (تي مستقل) استفاده شد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد كه در كل نحوه ارايه خدمات بهداشتي به كودكان زير يك سال در اغلب موارد در مراكز سلامتي
(%85.71) خوب و در مراكز دولتي (%78.57) متوسط بود و اختلاف آماري آنها معني دار بود (p=0.002). در زمينه هاي پايش رشد كودك، تغذيه كودك و آموزش مادران مراكز سلامتي با داشتن اختلاف آماري معني دار از مراكز بهداشتي درماني دولتي بهتر عمل كردند (به ترتيب (p=0.023, p=0.007, p=0.001 و در زمينه امكانات موجود در آن مراكز، در هر دو دسته از مراكز امكانات خوب بود (%85.71) و تفاوت آماري آنها معني دار نبود (p=0.912).
نتيجه گيري: نتايج نشان داد كه نحوه ارايه خدمات بهداشتي كودكان زير يك سال در مراكز سلامتي در اغلب موارد خوب و در مراكز دولتي در بيشتر موارد متوسط است. لذا عملكرد خوب مراكز سلامتي مي تواند مشوق مسوولين بهداشتي كشور جهت برنامه ريزي براي گسترش چنين مراكزي به منظور دستيابي به رفع كمبودهاي خدمات بهداشتي- درماني بويژه در امر مراقبت از كودكان زير يك سال باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صحتی شفایی، ف.، و نیک نیاز، ع.، و کوشاور، ح.، و صادقی، ه. (1385). مقایسه نحوه ارایه خدمات بهداشتی به کودکان زیر یکسال در مراکز سلامتی و مراکز بهداشتی- درمانی دولتی شهر تبریز. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, 6(3 (پیاپی 21)), 259-267. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=61647Vancouver : کپی

صحتی شفایی فهیمه، نیک نیاز علیرضا، کوشاور حسین، صادقی هاله. مقایسه نحوه ارایه خدمات بهداشتی به کودکان زیر یکسال در مراکز سلامتی و مراکز بهداشتی- درمانی دولتی شهر تبریز. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل. 1385 [cited 2021June15];6(3 (پیاپی 21)):259-267. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=61647IEEE : کپی

صحتی شفایی، ف.، نیک نیاز، ع.، کوشاور، ح.، صادقی، ه.، 1385. مقایسه نحوه ارایه خدمات بهداشتی به کودکان زیر یکسال در مراکز سلامتی و مراکز بهداشتی- درمانی دولتی شهر تبریز. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, [online] 6(3 (پیاپی 21)), pp.259-267. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=61647. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 65 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی