برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  4 , شماره  4 ; از صفحه 13 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

ساختار، فرايندها و فعاليت هاي بخش اورژانس بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی و تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: امروزه در اغلب كشورها، بهداشت جامعه و چگونگي ارايه مراقبت هاي بهداشتي يك مساله اساسي به شمار مي رود. بيمارستان مهمترين نهاد در زمينه ارايه خدمات بهداشتي و درماني مي باشد كه نيازمند نيروي انساني ماهر، تجهيزات ضروري و تسهيلات مناسب مي باشد. اورژانس و بخش فوريت هاي پزشكي كه وظيفه امداد رساني و درمان سريع كليه بيماران اورژانسي، مصدومان سوانح را بر عهده دارد، يكي از اركان ضروري و اجتناب ناپذير بيمارستان ها به حساب مي آيد.
اين مطالعه بررسي وضعيت ساختار، فرايندها و فعاليت هاي بخش اورژانس بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران مي باشد. در اين مطالعه ساختار عبارتست از مديريت، نيروي انساني، فضا، تسهيلات و تجهيزات، فرايندها شامل فرايندهاي آموزشي بخش اورژانس و دستورالعمل هاي مختلف موجود در آن و فعاليت ها نيز شامل مجموعه وظايف بخش هاي اورژانس، در قبال پذيرش بيماران، انجام ترياژ و .. مي باشد.
روش كار: اين مطالعه به صورت مقطعي (
Cross-sectional) انجام گرفته است. در بخش توصيفي به بررسي مشخصات دموگرافيك سرپرستاران اورژانس و در بخش تحليلي به بررسي رابطه بين متغيرهاي وابسته با يكديگر و همچنين رابطه متغيرهاي مستقل با متغيرهاي وابسته پرداخته است. جامعه آماري شامل بخش اورژانس بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران و حجم نمونه نيز تعداد 12 بيمارستان مي باشد. داده ها از طريق مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه، مصاحبه با سرپرستاران بخش هاي اورژانس و نيز براساس دفاتر و اسناد موجود جمع آوري و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شده است.
نتايج: اكثر بخش هاي اورژانس بيمارستان ها از نظر شاخص مديريت، فعاليت، فضا، تسهيلات و تجهيزات در وضعيت مطلوب و از نظر شاخص نيروي انساني، فرايندهاي آموزشي و دستورالعمل ها در وضعيت نامطلوب بسر مي برند.
نتيجه گيري: بين مديريت بخش اورژانس و شاخص فضا تسهيلات و تجهيزات رابطه مستقيم و معنادار از لحاظ آماري وجود دارد (
p<0.05) و با بهبود مديريت بخش اورژانس، در شاخص فضا، تسهيلات و تجهيزات نيز بهبود ديده مي شود. همچنين بين نيروي انساني بخش اورژانس و شاخص فعاليت ها نيز رابطه معنادار و مستقيم وجود دارد (p<0.05)، بدين معنا كه با بهبود شاخص نيروي انساني در بخش هاي اورژانس، عملكرد اين بخش ها نيز بهبود مي يابد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رحمانی، ح.، و عرب، م.، و اکبری، ف.، و زراعتی، ح. (1385). ساختار, فرایندها و فعالیت های بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, 4(4), 13-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=61529Vancouver : کپی

رحمانی حجت، عرب محمد، اکبری فیض اله، زراعتی حجت. ساختار, فرایندها و فعالیت های بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. 1385 [cited 2021October18];4(4):13-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=61529IEEE : کپی

رحمانی، ح.، عرب، م.، اکبری، ف.، زراعتی، ح.، 1385. ساختار, فرایندها و فعالیت های بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی, [online] 4(4), pp.13-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=61529. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 452 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی