برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  15 , شماره  1 (پیاپی 25) ; از صفحه 32 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير اختلال يادگيري بر مهار دگرسويي گسيل هاي صوتي گوش در دانش آموزان دبستاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: يكي از بارزترين شكايات كودكان مبتلا به اختلال يادگيري، مشكل آن ها در درك گفتار در حضور نويز زمينه است. مطالعات مختلف نشان داده اند كه دسته زيتوني- حلزوني داخلي در شنوايي در حضور نويز نقش دارند. با استفاده از مهار دگرسويي گسيل هاي صوتي برانگيخته گذراي گوش با محرك تن برست، مي توان عملكرد اين اعصاب را ارزيابي كرد. هدف از تحقيق حاضر، بررسي ويژگي هاي فركانسي دسته زيتوني- حلزوني داخلي با استفاده از مهار دگرسويي گسيل هاي صوتي برانگيخته گذراي گوش با محرك تن برست در فركانس هاي 3, 2, 1 و 4 كيلو هرتز در پاسخ به نويز سفيد دگرسويي در دانش آموزان مبتلا به اختلال يادگيري بود.
روش بررسي: مطالعه حاضر از نوع مورد- شاهد بود. گروه هاي مورد مطالعه از 34 دانش آموز مبتلا به اختلال يادگيري 11-7 ساله و 31 دانش آموز هنجار در محدوده سني مشابه تشكيل شده بود. مهار دگرسويي گسيل هاي صوتي برانگيخته گذراي گوش با محرك تن برست با مقايسه دامنه هاي آن ها در دو حالت با و بدون ارايه نويز سفيد دگرسويي ارزيابي شد.
يافته ها: در حالت بدون ارايه نويز، تفاوت آماري معني داري در دامنه گسيل ها بين دو گروه ديده نشد. در هر دو گروه، با ارايه نويز نسبت به حالت بدون ارايه نويز، كاهش آماري بارزي در دامنه در فركانس هاي
3, 2, 1 و 4 كيلو هرتز ديده شد. مقدار اين كاهش در فركانس هاي 2, 1 و 4 كيلو هرتز در دانش آموزان مبتلا به اختلال يادگيري به طور معني داري كمتر از گروه هنجار بود.
نتيجه گيري: كاهش بارز اثر مهاري گسيل هاي صوتي برانگيخته گذراي گوش با محرك تن برست در فركانس هاي
2, 1 و 4 كيلوهرتز در دانش آموزان مبتلا به اختلال يادگيري، مي تواند نشان دهنده كاهش فعاليت دسته زيتوني- حلزوني در اين نواحي فركانسي باشد. بنابراين پيشنهاد مي شود كه ارزيابي عملكرد دسته زيتوني- حلزوني داخلي با استفاده از مهار در مجموعه آزمون هاي تشخيصي كودكان مبتلا به اختلال يادگيري لحاظ شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی