برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان سرب و كادميوم در شيرهاي خام و پاستوريزه توليد شده در منطقه شهركرد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

در اين بررسي با استفاده از روش نمونه برداري تصادفي و منظم تعداد 100 نمونه شير شامل: 50 نمونه شيرخام گاوداري ها و 50 نمونه شير پاستوريزه يكي از كارخانجات شير شهرستان شهركرد انتخاب و پس از جمع آوري و انتقال به آزمايشگاه با استفاده از دستورالعمل (A.O.A.C) از نظر باقيمانده فلزات سرب و كادميوم مورد آزمايش قرار گرفت. با استفاده از روش آناليز پوششي پتانسيومتريك ميزان باقيمانده فلزات فوق در نمونه هاي شير اندازه گيري گرديد. داده هاي به دست آمده با استفاده از آزمون تجزيه واريانس و t زوجي به كمك برنامه آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و مشخص شد كه ميانگين غلظت سرب در شير خام برابر با 60.72 ppb و در شير پاستوريزه برابر با 13.57 ppb و در مورد كادميوم اين مقادير در شيرخام برابر با 2.87 ppb و در شير پاستوريزه برابر با 1.03ppb مي باشد. با توجه به حد استاندارد مجاز سرب در شير (1 ppm) تمامي نمونه هاي شير از لحاظ آلودگي به فلز سرب كمتر از حد مجاز مي باشند. همچنين در تمامي نمونه هاي شير ميانگين مقادير كادميوم كمتر از حد استاندارد مجاز كادميوم در شير (0.01ppm) بود. همچنين مشاهده گرديد كه ميزان باقيمانده سرب و كادميوم در شير خام به طور معني داري بيشتر از محصول شير پاستوريزه مي باشد (p<0.05). به عبارت ديگر مراحل مختلف در توليد شير پاستوريزه (گرفتن خامه و ...) ممكن است باعث كاهش چشمگير مقادير سرب و كادميوم در شير گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 317
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی