برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  13 , شماره  1 ; از صفحه 137 تا صفحه 149 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تاثير تنش خشكي بر صفات موثر بر انباشت مواد در دانه ارقام مختلف گندم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي صفات موثر بر وزن دانه ارقام گندم تحت شرايط تنش خشكي آزمايشي در دو منطقه كرج و تربت جام با 9 رژيم مختلف آبياري بر روي هر سه رقم گندم نان در چهار تكرار به صورت فاكتوريل در قالب آماري بلوك هاي كامل تصادفي اجرا شد. نتايج نشان داد كه عملكرد دانه، دوره موثر پرشدن دانه،‌حداكثر وزن دانه و وزن هزار دانه در منطقه كرج بيشتر از منطقه تربت جام بود. اثر تيمار تنش خشكي در سطح احتمال 0.01 معني دار بود. به طوري كه تيمار شاهد (T1) بيشترين عملكرد و طول دوره پرشدن و كمترين سرعت رشد دانه را دارا بود. و تيمار‌ آبياري كافي تا گلدهي و قطع آبياري از گلدهي تا پايان دوره رشد (T8) داراي كمترين عملكرد و طول دوره پرشدن دانه و بيشترين سرعت رشد دانه بود. شرايط تنش موجب كاهش طول دوره پرشدن دانه و افزايش سرعت رشد دانه گرديد. نتايج همبستگي نشان داد كه عملكرد دانه با مدت پرشدن دانه و حداكثر وزن دانه همبستگي مثبت و با سرعت رشد دانه همبستگي منفي دارد. نتايج رگرسيون گام به گام نشان داد كه طول دوره پرشدن عمده ترين صفت در توجيه تغييرات وزن نهايي دانه است و پس از آن سرعت پرشدن دانه بخش عمده اي از بقيه تغييرات وزن نهايي دانه را تعيين مي نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 155
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی