برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير روش کانگورويي بر شدت درد ناشي از واکسيناسيون در نوزادان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، بیمارستان قائم (عج)، گروه اطفال بخش NICU
 
چکیده: 

زمينه و هدف: درد پديده پيچيده اي است که در گذشته به راحتي در نوزادان ناديده گرفته مي شد. تحقيقات نشان داده  است كه نوزادان، درد را کاملا احساس مي کنند و مطالعات اخير نشان داده است که مداخلات غيردارويي مانند مراقبت کانگورويي که با برقراري ارتباط و تعامل مادر و نوزاد همراه مي باشد، مي تواند در کاهش درد ناشي از انجام رويه هاي دردناک موثر باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير روش مراقبت کانگورويي بر درد ناشي از واکسيناسيون در نوزادان انجام گرفت.
مواد و روش ها: اين مطالعه يک کارآزمايي باليني دو گروهه مي باشد. جامعه پژوهش شامل نوزادان رسيده اي است که در بيمارستان 22 آبان لاهيجان متولد شده اند. نمونه ها شامل60 نوزاد رسيده است. گروه آزمايشي به مدت 30 دقيقه تماس پوست به پوست داشتند در حالي که نوزادان گروه کنترل در پتويي پيچيده شده و درون کات نوزادان در کنار تخت مادر نگه داري شدند. در هر دو گروه براي بررسي تغييرات رفتاري نوزاد نسبت به درد، 2 دقيقه قبل از واکسيناسيون، حين تزريق و 3 دقيقه بعد از آن فيلمبرداري از نوزاد توسط يک فيلمبردار ثابت خانم انجام گرديد. سپس تغييرات رفتاري نوزادان توسط کمک پژوهشگر که نسبت به اهداف مطالعه آگاه نبود، مشاهده و با مقياس
NIPS نمره گذاري شد. تعداد ضربان قلب و درصد اشباع اکسيژن خون توسط دستگاه پالس اکسي متري و طول مدت گريه با ساعت ثانيه شمار در طول همين مدت در دو گروه اندازه گيري و ثبت شد. اطلاعات با استفاده از آزمون هاي آماري مجذور کاي، آزمون دقيق فيشر، تست تي زوجي و تي مستقل در نرم افزار آماري SPSS مورد تجربه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که شدت درد در نوزادان گروه آزمايش حين و بعد از مداخله نسبت به گروه کنترل پايين تر بود و اين نتيجه از لحاظ آماري معني دار بود (P<0.006). طول مدت گريه در نوزادان گروه آزمايش حين مداخله و بعد از آن کمتر از گروه کنترل بود که به لحاظ آماري معني دار شد (P<0.001).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج پژوهش، روش مراقبت کانگورويي مداخله اي مفيد، سودمند و ارزان به شمار مي آيد که نياز به تجهيزات مدرن و گران قيمت ندارد. لذا پيشنهاد مي گردد که از اين روش به عنوان يک کاهش دهنده درد در انجام روش هاي دردناک روي نوزادان به کار رود تا درد و رنج اين انسان هاي بي دفاع کاهش يابد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 168
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی