برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  11 , شماره  3 ; از صفحه 359 تا صفحه 390 .
 
عنوان مقاله: 

آزمايش سازگاري و بررسي ميزان توليد چوب كلن هاي مختلف صنوبر (كلن هاي تاج بسته) در منطقه كرج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 
چکیده: 

در اين تحقيق تعداد 15 كلن برتر از ميان ارقام بررسي شده در مرحله اول آزمايش (خزانه هاي سلكسيون) كه عمدتا از تاج بسته و هرمي برخوردار بوده اند، انتخاب گرديد و از هر كلن تعداد 75 اصله نهال يكساله ريشه دار در قالب طرح آماري بلوكهاي كامل تصادفي در اسفند ماه 1368 در اراضي مركز تحقيقات البرز كرج مورد كاشت قرار گرفت. در پايان هر فصل رويش، قطر در محل ارتفاع برابر سينه و نيز ارتفاع درختان اندازه گيري شد و بعد نسبت به محاسبه رويش كل، رويش جاري و رويش متوسط حجمي كلن ها اقدام گرديد و سپس متغير متوسط رويش حجمي با استفاده از نرم افزارMSTATC  مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. نتايج بدست آمده طي يك دوره ده ساله بيانگر آن است كه از ميان كلنهاي بررسي شده كلن Populus nigra var. betulifolia 17.13 با ميانگين قطر 19.8سانتيمتر، و كلنPopulus nigra 56.33  با ميانگين ارتفاع 17.7 متر از بيشترين ميزان رويش قطري و ارتفاعي برخوردار بوده اند.
بيشترين ميزان رويش متوسط حجمي را كلن
Populus nigra var. betulifolia 17.13  با 30.38 متر مكعب و كمترين آنرا كلن Populus simonii با 7.79 متر مكعب در هكتار و در سال داشته اند و از نظر آماري بين كلن هاي مورد بررسي در رابطه با رويش حجمي اختلاف معني دار وجود داشته است.
بررسي رويش جاري حجمي كلنها طي دوره اجراي طرح نشان مي دهد كه حداكثر رويش در اين كلنها در سالهاي 1376 و 1377 صورت گرفته است به طوري كه در كلنهاي مختلف از
30.41 تا 42.88 در صد از كل رويش ده ساله، طي اين دو سال صورت گرفته است.
از نظر آلودگي كلنها به آفات، حساسترين آنها
Populus ciliata  و Populus simonii و مقاومترين آنها ارقام گروه  Populus alba از جمله Populus alba 44.9 و Populus alba 58.57 بوده اند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 113
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی