برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي Bax, bcl-2 در داكتال كارسينوماي مهاجم پستان و ارتباط با رسپتورهاي استروئيدي و ماركر پروليفراسيون سلولي توسط روش ايمونوهيستوشيمي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، دانشکده پزشکی، گروه آسیب شناسی، مرکز آموزشی- درمانی قائم
 
چکیده: 
سابقه و هدف: سرطان پستان شايع ترين تومور بدخيم و در راس علل مرگ و مير ناشي از سرطان در زنان مي باشد. آپويتوزيس نقشي اساسي در چرخه سلولي سلول هاي طبيعي و تومورال ايفا مي كند. آپويتوزيس توسط گروهي از پروتئين ها شامل Bax, bcl-2 كنترل مي شود. در اين مطالعه بروز پروتئين هاي Bax, bcl-2 در 46 بيمار مبتلا به سرطان مجرايي مهاجم پستان و ارتباط با بروز ki-67 و گيرنده هاي استروژن و پروژسترون مي پردازيم.مواد و روش ها: برش هاي بافتي ثابت شده در فرمالين 46 بيمار به سرطان مجرايي پستان توسط روش ايمونوهيستوشيمي مورد بررسي قرار گرفت. سپس تجزيه و تحليل هاي آماري براي بررسي ارتباط معيارهاي باليني و آسيب شناختي با بروز Bax, bcl-2, ki-67, ER, PR مورد بررسي قرار گرفت.يافته ها: چهل و شش بيمار مبتلا به سرطان مجرايي پستان با ميانگين سني چهل و پنج سال مورد مطالعه قرار گرفتند. با توجه به سيستم بلوم- ريچاردسون 8.7% درجه 1، %80 درجه 2و 11% درجه 3 بودند. 87% بيماران به بيش از چهار گروه لنفاوي متاستاز داشتند. با توجه به نتايج ايمونوهيستوشيمي، 43% bcl-2 مثبت و 41% ER مثبت و 39% PR مثبت و 95% Bax مثبت داشتند. ميانگين اندكس ki-67 40% بود. ارتباط معني داري بين بروز PR, ER, Bax و نيز سايز تومور موجود بود. هيچ ارتباطي بين Bax با ER و PR وجود نداشت. ارتباط معني داري از نظر آماري بين اندكس ki-67 با ER و PR و درجه و متاستاز به گره لنفاوي وجود داشت. همچنين ارتباط معني دار آماري بين ER و PR و اندازه تومور و درجه و متاستاز به گره هاي لنفي وجود داشت.نتيجه گيري: bcl-2 به عنوان فاكتور مهاركننده آپوپتوز در مكانيسم بروز سرطان پستان نقش ايفا مي كند و مي تواند واسطه اي در عملكرد ER و PR باشد و يا اينكه نقشي را ايفا نمايد. Ki-67 به عنوان ماركر تكثير سلولي هيچ ارتباطي با فاكتورهاي آپوپتوز ندارد اما در ارتباط با ER و PR و گريد و وضعيت گره هاي لنفي مي تواند در پيش آگهي بيماران اثر داشته باشد. بخاطر درصد بالاي مثبت شدن Bax بنظر ما ايمونوهيستوشيمي راه مناسبي براي ارزيابي Bax نيست و بهتر است از روش هاي مولكولي براي ارزيابي آن استفاده شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شریفی، ن.، و غفارزادگان، ک.، و فرهمند، م.، و طلایی خویی، م. (1379). ارزیابی Bax, bcl-2 در داکتال کارسینومای مهاجم پستان و ارتباط با رسپتورهای استروئیدی و مارکر پرولیفراسیون سلولی توسط روش ایمونوهیستوشیمی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research), 12(8 (ویژه نامه)), 802-807. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=61019Vancouver : کپی

شریفی نوریه، غفارزادگان کامران، فرهمند محمدجواد، طلایی خویی مجتبی. ارزیابی Bax, bcl-2 در داکتال کارسینومای مهاجم پستان و ارتباط با رسپتورهای استروئیدی و مارکر پرولیفراسیون سلولی توسط روش ایمونوهیستوشیمی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research). 1379 [cited 2022January23];12(8 (ویژه نامه)):802-807. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=61019IEEE : کپی

شریفی، ن.، غفارزادگان، ک.، فرهمند، م.، طلایی خویی، م.، 1379. ارزیابی Bax, bcl-2 در داکتال کارسینومای مهاجم پستان و ارتباط با رسپتورهای استروئیدی و مارکر پرولیفراسیون سلولی توسط روش ایمونوهیستوشیمی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research), [online] 12(8 (ویژه نامه)), pp.802-807. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=61019. 

 
بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی