نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ميزان فلزات سنگين (Hg و Zn ،Cu، Pb ،Cd) در آب، رسوبات و بافت نرم دوكفه اي آنودونت تالاب انزلي در دو فصل پاييز و بهار 1384-1383

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
تالاب انزلي يكي از بوم سازگانهاي مهم آبي ايران است كه در جنوب غربي درياي خزر قرار دارد. اين تالاب زيستگاه ماهيان و آبزيان با ارزشي است كه نقش بسيار مهمي را در چرخه زيستي اين تالاب دارند. از آنجايي كه دوكفه ايها شاخصهاي زيستي محسوب ميگردند، جهت بررسي ميزان فلزات سنگين، دوكفه اي Anodonta cygnea كه يكي از دوكفه ايهاي موجود در تالاب انزلي ميباشد مورد توجه قرار گرفته است. در اين تحقيق از منطقه سلكه تالاب انزلي كه دريافت كننده آب حوضه آبريز بخش جنوبي تالاب ميباشد در فصل پاييز سال 1383 تعداد 30 نمونه و در فصل بهار سال 1384 تعداد 20 نمونه صدف به طور تصادفي همراه با نمونه آب و رسوب محل زيست اين دوكفه اي برداشت گرديد. صدفها به طور زنده به آزمايشگاه منتقل و بيومتري گرديدند. ابتدا بخشهاي نرم صدف، نمونه هاي آب و رسوب به روش هضم اسيدي جهت انجام مراحل بعدي آزمايشات آماده سازي شدند و سپس با استفاده از دستگاه جذب اتميبا شعله، ميزان غلظت چهار فلز سنگين روي، مس، سرب و كادميوم در بافت نرم آنودونت (به طور مجزا در جنس نر و ماده)، آب و رسوب در دو فصل پاييز و بهار تعيين و مورد مقايسه قرار گرفتند. براي اندازه گيري عنصر جيوه بعد از آماده سازي نمونه هاي صدف، آب و رسوب به روش هضم اسيدي و با استفاده از دستگاه جذب اتمي مجهز به سيستم توليد بخار سرد، ميزان فلز جيوه اندازه گيري گرديد. نتايج حاصله نشان دادند كه در جنس نر صدف آنودونت ميزان غلظت فلز سنگين روي در دو فصل پاييز و بهار به ترتيب 16.40 و 23.50 ميكروگرم بر گرم وزن تر و پس از آن عنصر مس در دو فصل پاييز و بهار با مقدار 0.58 و 0.77 ميكروگرم بر گرم وزن تر بيشترين مقدار را نسبت به ديگر فلزات داشته اند. در جنس ماده نيز ميزان غلظت فلز روي در دو فصل پاييز و بهار به ترتيب 7.90 و 15.37 و عنصر مس با غلظت 0.89 و 0.69 ميكروگرم بر گرم وزن بيشترين مقدار را نسبت به ساير فلزات داشته اند. ميزان تجمع سه فلز سرب، كادميوم و جيوه در جنس نر و ماده بسيار ناچيز بدست آمد و در اكثر موارد از حد تشخيص كمتر بود. ميزان غلظت فلزات سنگين در آب نشان داد كه عنصر روي در دو فصل پاييز و بهار به ترتيب با ميزان 0.11 و 0.005 ميلي گرم در ليتر ميباشد و غلظت فلزات ديگر در اكثر موارد از حد تشخيص دستگاه كمتر بود. ميزان تجمع فلزات سنگين در رسوب نشان داد كه فلز روي در دو فصل پاييز و بهار به ترتيب با مقدار 82.5 و 87.5 ميكروگرم بر گرم وزن خشك بيشترين مقدار و جيوه با ميزان تجمع 0.05 و 0.04 ميكروگرم بر گرم وزن خشك در دو فصل مذكور كمترين مقدار را دارا ميباشد. ميزان تجمع فلزات مس، سرب و كادميوم در دو فصل پاييز و بهار به ترتيب 56.30 و 15.08، 5.80 و 6.21، 1.85 و 0.60 ميكرو گرم بر گرم وزن خشك بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اشجع اردلان، آ.، و خوشخو، ژ.، و ربانی، م.، و معینی، س. (1385). مقایسه میزان فلزات سنگین (Hg و Zn ,Cu, Pb ,Cd) در آب, رسوبات و بافت نرم دوکفه ای آنودونت تالاب انزلی در دو فصل پاییز و بهار 1384-1383. پژوهش و سازندگی, 19(4 (پی آیند 73) در امور دام و آبزیان), 104-113. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=60665Vancouver : کپی

اشجع اردلان آریا، خوشخو ژاله، ربانی محمد، معینی سهراب. مقایسه میزان فلزات سنگین (Hg و Zn ,Cu, Pb ,Cd) در آب, رسوبات و بافت نرم دوکفه ای آنودونت تالاب انزلی در دو فصل پاییز و بهار 1384-1383. پژوهش و سازندگی. 1385 [cited 2022May22];19(4 (پی آیند 73) در امور دام و آبزیان):104-113. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=60665IEEE : کپی

اشجع اردلان، آ.، خوشخو، ژ.، ربانی، م.، معینی، س.، 1385. مقایسه میزان فلزات سنگین (Hg و Zn ,Cu, Pb ,Cd) در آب, رسوبات و بافت نرم دوکفه ای آنودونت تالاب انزلی در دو فصل پاییز و بهار 1384-1383. پژوهش و سازندگی, [online] 19(4 (پی آیند 73) در امور دام و آبزیان), pp.104-113. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=60665. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 317 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی