برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تاثير كلوفيبرات خوراكي در هيپربيلي روبينمي غيرمستقيم غيرهموليتيك نوزادان ترم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پزشکی، گروه کودکان، مرکز آموزشی درمانی اکباتان
 
چکیده: 

سابقه و هدف: زردي يكي از شايعترين مشكلات باليني در دوره نوزادي است و افزايش شديد آن حتي در نوزادان ترم سالم ممكن است باعث ضايعات مغزي گردد. اين مطالعه با هدف ارزيابي اثرات درماني كلوفيبرات خوراكي در هايپربيلي روبينمي غيرمستقيم غير هموليتيك نوزادان ترم انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه كارآزمايي باليني بر روي 60 نوزاد ترم سالم با زردي غير هموليتيك انجام شد. 30 نوزاد (گروه شاهد) تنها فتوتراپي دريافت كردند و 30 نوزاد ديگر (گروه مورد) با يك دوز تنهاي كلوفيبرات خوراكي
(100mg/kg) همراه با فتوتراپي درمان شدند. دو گروه از نظر ميانگين بيلي روبين توتال و غيرمستقيم پس از شروع درمان و مدت زمان بستري و نياز به تعويض خون با هم مقايسه شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميزان كاهش بيلي روبين توتال و غيرمستقيم در بيماران دريافت كننده كلوفيبرات همراه فتوتراپي به طور معني داري از نظر آماري بيشتر از بيماران دريافت كننده فتوتراپي به تنهايي بود
(p<0.05). ميانگين مدت زمان بستري از 2.9±0.9 روز در گروه كنترل به 2.2±0.6 روز در گروه مورد (درمان با كلوفيبرات) كاهش يافت (p=0.002). متوسط بيلي روبين توتال سرم در گروه درمان شده با كلوفيبرات كمتر از گروه كنترل بود. هيچ يك از نوزادان درگروه درماني پس از 48 ساعت نياز به فتوتراپي نداشته ولي در گروه كنترل، 9 نوزاد (30%) پس از 72 ساعت و 2 نوزاد (%6.7) پس از 96 ساعت نياز به فتوتراپي داشتند. تفاوت آماري معني داري بين دو گروه از نظر جنسيت، زمان شروع زردي و نياز به تعويض خون وجود نداشت.
نتيجه گيري: كلوفيبرات باعث كاهش آشكار بيلي روبين توتال و غيرمستقيم در نوزادان مي شود. استفاده از اين دارو بدون ايجاد عوارض جانبي باعث كوتاهتر شدن مدت زمان بستري و كاهش نياز به فتوتراپي مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی