برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي و مقايسه اثر الگوهاي تابشي گوناگون و الگوي تابشي پيشنهادي نوين بر ريز سختي کامپازيت رزين نوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، میدان پارک ملت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
 
چکیده: 
بيان مساله: چيرگي بر پي آمدهاي ويرانگر ناشي از پليمريزاسيون، پژوهشگران بسياري را بر آن داشته است که راه حلي براي آن پيدا کنند. از آنجا که، پليمريزاسيون مطلوب کامپازيت رزين ها در موفقيت ترميم هاي انجام شده با اين مواد موثر است و رابطه مستقيم ميان شدت نور و پليمريزاسيون مطلوب و يا به سخني، عمق کيورينگ وجود دارد، انتظار مي رود الگوي تابشي مناسب ضمن ايجاد عمق کيورينگ مطلوب، بر پي آمدهاي ويرانگر ناشي از پليمريزاسيون تا اندازه اي چيره گردد.هدف: انجام اين پژوهش براي ارايه يک الگوي تابش نوين براي کيورينگ کامپازيت و بررسي اثر آن بر ريزسختي کامپازيت و اندازه پليمريزاسيون آن در قياس با چند الگوي ديگر بود.مواد و روش: در اين بررسي آزمايشگاهي تجربي چهار گروه پنج تايي از مهره هاي برنجي استوانه اي به وسيله کامپازيت Tetrisâ Ceram به صورت توده اي پر شدند. نمونه ها در سه گروه نخست به وسيله سه الگوي تابشي دستگاه Astralis7 شامل LOP, HIP و PUL به مدت 80 ثانيه در برابر تابش قرار گرفتند و در گروه چهارم، نمونه ها به وسيله الگوي تابشي پيشرونده پيشنهادي و با نام SUP (Suggested Progressive Program) به مدت 80 ثانيه در برابر تابش قرار گرفتند. پس از آماده سازي، نمونه ها تحت آزمون ريز سختي سنجي در شش عمق گوناگون قرار گرفتند و نيز، بي درنگ آزمون نفوذ رنگ به کمک استرئوميکروسکوپ براي همه نمونه ها انجام گرفت. يافته هاي پژوهش به کمک نرم افزار SPSS با آناليز واريانس يک سويه و دانکن واکاوي شدند.يافته ها: نتايج بررسي ها نشان داد که 1- ميانگين ميزان ريز سختي کلي در انواع الگوهاي تابشي متفاوت بي در نظر گرفتن عامل عمق، اختلافي معنادار با يکديگر نداشت -2 .(P=0.362) همه الگوهاي تابشي مورد استفاده باعث به وجود آمدن سختي هاي متفاوت و به شدت معنادار در اعماق گوناگون صفر تا پنج ميلي متري در هر گروه شدند -3 .(P=0.000) سختي عمق هاي متناظر تا عمق چهار ميلي متري در گروه هاي آزمايشي، تفاوتي معنادار با يکديگر نداشت و تنها در عمق پنج ميلي متري اين اختلاف به شدت معنادار بود (P=0.000). عامل ايجاد اختلاف معنادار، به عدد به دست آمده ريزسختي در عمق پنج ميلي متري گروه HIP مربوط بوده است.نتيجه گيري: الگوي پيشنهادي (SUP) ضمن مهار و هدايت روند پليمريزاسيون کفايتي همسان نسبت به ديگر الگوهاي تابشي در ايجاد سختي تا عمق چهار ميلي متري ترميم هاي کامپوزيتي را داراست.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

معظمی، س.، و فرزانگان، ف.، و عباسی، ن. (1385). بررسی و مقایسه اثر الگوهای تابشی گوناگون و الگوی تابشی پیشنهادی نوین بر ریز سختی کامپازیت رزین نوری. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - Journal Of Dentistry, 7(2-1 (مسلسل 12)), 1-13. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=60516Vancouver : کپی

معظمی سیدمصطفی، فرزانگان فهیمه، عباسی ندا. بررسی و مقایسه اثر الگوهای تابشی گوناگون و الگوی تابشی پیشنهادی نوین بر ریز سختی کامپازیت رزین نوری. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - Journal Of Dentistry. 1385 [cited 2022January18];7(2-1 (مسلسل 12)):1-13. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=60516IEEE : کپی

معظمی، س.، فرزانگان، ف.، عباسی، ن.، 1385. بررسی و مقایسه اثر الگوهای تابشی گوناگون و الگوی تابشی پیشنهادی نوین بر ریز سختی کامپازیت رزین نوری. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - Journal Of Dentistry, [online] 7(2-1 (مسلسل 12)), pp.1-13. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=60516. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 82 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی