برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه سبک هاي دلبستگي بزرگسالي با رضايت و استرس شغلي در پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، پل گیشا، روبروی کوی نصر، خیابان نسیم، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

هدف: نظر به اهميت سبك هاي دلبستگي در ويژگي هاي ارتباطي به ويژه صميمت، خرسندي و تعهد، در اين پژوهش رابطه سبك هاي دلبستگي بزرگسالي با رضايت و استرس شغلي در پرستاران بيمارستان هاي دولتي شهراصفهان بررسي شده است.
روش: اين بررسي از نوع توصيفي- مقطعي بود. آزمودني هاي پژوهش 160 نفر از پرستاران بيمارستان هاي دولتي شهر اصفهان (95 زن و 65 مرد) بودند که به روش نمونه گيري تصادفي- چند مرحله اي انتخاب شدند. ميانگين سني مردان 33 سال (انحراف معيار 2.7) و زنان 33 سال (انحراف معيار 1.9) بود. گردآوري داده ها به كمك پرسش نامه هاي سبک دلبستگي بزرگسالان، رضايت شغلي و استرس شغلي انجام شد و به كمك روش هاي آماري همبستگي و تحليل رگرسيون گام به گام تحليل گرديدند.
يافته ها: ميانگين كل نمره هاي آزمودني هاي داراي سبک دلبستگي ايمن 11.1 (انحراف معيار 5) و ميانگين كل نمره هاي آزمودني هاي داراي سبک هاي دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا به ترتيب 9 (انحراف معيار 4.2) و 8.10 (انحراف معيار 4.4) به دست آمد. هم چنين ضريب همبستگي بين استرس شغلي و نمره هاي سبك دلبستگي ايمن (p<0.05) -0.71 و ضريب همبستگي استرس شغلي و سبك دلبستگي اجتنابي (p<0.05) 0.69 بود.
نتيجه گيري: ميزان استرس آزمودني هاي داراي سبک دلبستگي ايمن كمتر از آزمودني هاي داراي سبک هاي دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا است. سبک دلبستگي مي تواند رضايت شغلي و استرس شغلي را به خوبي پيش بيني نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 413
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی