برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

كاهش سطح کولين استراز گلبول هاي قرمز در کارکنان کارخانه توليد سموم گياهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گرگان، کیلومتر 2 جاده گرگان به ساری، دانشگاه علوم پزشکی گرگان، آموزشکده پیراپزشکی، گروه علوم آزمایشگاهی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: برخي از تركيبات شيميايي از گروه آفت كش ها مانند ارگانوفسفره ها و كربامات ها با فعاليت كولين استراز تداخل كرده و يا آن را مهار مي سازند. اندازه گيري فعاليت کولين استراز کاربرد زيادي در تشخيص آسيب کبد به وسيله حشره کش ها دارد. يکي از گروه هايي که در معرض خطر مسموميت با آفت کش ها قرار دارند، کارکنان شاغل در کارخانجات توليد سموم هستند. هدف از انجام اين مطالعه بررسي تاثير كار در مجاورت سموم روي سطح كولين استراز گلبول هاي قرمز بود.
روش بررسي: اين تحقيق در سال 1384 روي کارکنان يك كارخانه توليد سموم گياهي انجام پذيرفت. در اين مطالعه از 58 نفر طي دو مرحله قبل از شروع كار و پس از سه ماه نمونه گيري به عمل آمد. آزمايش كولين استراز به روش اصلاح شده المن و آزمايش هاي آنزيمي به روش كينتيك انجام شدند.
يافته ها : ميانگين سطح كولين استراز گلبول هاي قرمز در مرحله اول 48.5±11.2 IU/gHb و در مرحله دوم 37.9±17.3IU/gHb بود 95 CI=-43.30-14.77, P<0.05) درصد، (paired t test, mean=-29.03. سطح AST در مرحله دوم نسبت به مرحله اول افزايش داشت، اما از نظر آماري اختلاف معني داري مشاهده نشد. افزايش معني داري در سطح ALT ديده شد (P<0.05). همچنين در غلظت آلبومين سرم كاهش معني داري مشاهده شد (P<0.05). در مجموع 15 نفر (25.9 درصد) كاهش بيش از 35 درصد در سطح كولين استراز گلبول هاي قرمز داشتند.
نتيجه گيري: با توجه به كاهش شديد سطح كولين استراز گلبول هاي قرمز در 26 درصد كاركنان كارخانه، سنجش روتين كولين استراز در كاركنان شاغل در اين گونه مشاغل و افرادي كه با سموم گياهي در ارتباط هستند، الزامي به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 258
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی