برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1385 , دوره  19 , شماره  45 ; از صفحه 36 تا صفحه 48 .
 
عنوان مقاله: 

دريافت مراقبت هاي دوران بارداري و عوامل موثر بر آن از ديدگاه دريافت کنندگان مراقبت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
 
چکیده: 
دريافت مراقبت هاي بارداري يکي از مهم ترين عوامل در بهبود نتايج بارداري است. عوامل بازدارنده دريافت مراقبت هاي بارداري منجر به دريافت ناکافي مراقبت هاي بارداري و در نتيجه تضعيف بهداشت مادر و کودک مي گردد. لذا اين تحقيق با هدف تعيين نحوه دريافت مراقبت هاي دوران بارداري و عوامل موثر بر آن انجام شده است. پژوهش حاضر مقطعي بوده و جامعه پژوهش شامل کليه زنان تک قلو زايي بود که حداکثر سن آخرين فرزند آنان يک سال يا زير يک سال بوده و در دوران بارداري تحت مراقبت صرفا يکي از دو مرکز بهداشتي-درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي ايران بودند. تعداد شرکت کنندگان در پژوهش 400 نفر مراجعه کننده جهت دريافت مراقبت پس از زايمان به مراکز مورد نظر بود که بوسيله نمونه گيري مستمر انتخاب شدند.در اين مطالعه پس از تعيين اعتبار علمي از طريق اعتبار محتوا و اعتماد علمي با استفاده از روش دو نيمه کردن، با پرسش از مراجعه کنندگان و با استفاده از پرونده بهداشتي پرسشنامه ها تکميل گرديد. نتايج نشان داد بر اساس ابزار کتل چاک حدود 83 درصد زنان مراقبت هاي دوران بارداري را به صورت متوسط و ناکافي دريافت کرده بودند. بين دريافت مراقبت کافي و ضروري دانستن دريافت مراقبت دوران بارداري از ديدگاه مادران رابطه معني داري مشاهده گرديد (P=0.005). بين مواردي چون کفايت استفاده از مراقبت بارداري و سن زنان (P=0.001)، سن همسر آنان (P=0.016)، وضعيت اشتغال (P=0.000) و تعداد اعضاي خانواده (P=0.002)، تعداد فرزندان (P=0.006)، سطح درآمد (P=0.053) و سن حاملگي زن به هنگام زايمان (P=0.000) رابطه معني دار مشاهده شد. نتايج بيانگر آن بود که با وجود ارائه مراقبت هاي بارداري در مراکز بهداشت درصد قابل ملاحظه اي از زنان باردار از اين مراقبت ها به طور کامل استفاده نمي کنند. از جمله عواملي که مانع دريافت اين مراقبت ها بود، احساس عدم نياز به اين مراقبت ها از سوي زنان و همچنين اعتماد نداشتن به مراقبت دهندگان و عدم آگاهي از دفعات و نحوه صحيح مراجعات به مراکز بهداشت بود. از موانع دريافت مراقبت هاي دوران بارداري بعضي از مشخصات و و يژگي فردي زنان باردار بود که به نظر مي رسد توجه ارايه دهندگان مراقبت به مشخصات فردي دريافت کنندگان مراقبت در جهت بهبود ميزان دريافت مراقبت زنان باردار مهم باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خنجری، ص.، و مولا، ف.، و حسینی، ف.، و فرج الهی، م. (1385). دریافت مراقبت های دوران بارداری و عوامل موثر بر آن از دیدگاه دریافت کنندگان مراقبت. نشریه پرستاری ایران, 19(45), 36-48. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=60360Vancouver : کپی

خنجری صدیقه، مولا فروغ، حسینی فاطمه، فرج الهی معصومه. دریافت مراقبت های دوران بارداری و عوامل موثر بر آن از دیدگاه دریافت کنندگان مراقبت. نشریه پرستاری ایران. 1385 [cited 2021December07];19(45):36-48. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=60360IEEE : کپی

خنجری، ص.، مولا، ف.، حسینی، ف.، فرج الهی، م.، 1385. دریافت مراقبت های دوران بارداری و عوامل موثر بر آن از دیدگاه دریافت کنندگان مراقبت. نشریه پرستاری ایران, [online] 19(45), pp.36-48. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=60360. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1441 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی