برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1385 , دوره  17 , شماره  2 ; از صفحه 93 تا صفحه 100 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان و عوامل موثر بر رخداد خودكشي طي يك سال در استان آذربايجان غربي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی، معاونت پژوهشی
 
چکیده: 
پيش زمينه و هدف: اقدام به خودكشي عمل عمدي فرد، براي خاتمه دادن به زندگي خويش است كه به روشهاي گوناگون انجام مي گردد. اجلاسيه سازمان جهاني بهداشت در سال 1996 خشونت و خودكشي را يك مساله مهم بهداشت عمومي اعلام كرد. در حال حاضر خودكشي يكي از ده علت مهم مرگ در جهان محسوب مي گردد.اين مطالعه با هدف تعيين ميزان اقدام به خودكشي و توزيع خودكشي با توجه به ويژگيهاي افراد، مكان و زمان تعيين عوامل موثر و نحوه اقدام به خودكشي در سطح استان آذربايجان غربي طراحي و اجرا گرديده است.مواد و روش ها: مطالعه به روش مقطعي و با اهداف توصيفي و تحليلي در طول يك سال براي كليه موارد اقدام به خودكشي انجام گرديد. جهت دسترسي به داده هاي رخداد خودكشي، پزشكان، پرستاران، كارشناسان، كاردانان و بهورزان مراكز بهداشتي و درماني و خانه هاي بهداشت و نيز مراكز پزشكي قانوني مشاركت كردند. تيم آموزش ديده پرسشگري به همراه روانشناسان جهت جمع آوري دادها اقدام نمودند. در اين مطالعه از پرسشنامه اي مشتمل بر 71 سوال استفاده گرديد. داده ها وارد برنامه نرم افزار SPSS شده با توجه به اهداف مطالعه فراواني هاي مطلق، نسبي، ميانگين و انحراف معيار محاسبه و جهت سنجش ارتباط بين عوامل موثر و رخداد خودكشي، از آزمون كاي زوج استفاده و از سطح معني دار 0.05، جهت تصميم گيري استفاده شد.يافته ها: ميزان بروز اقدام به خودكشي در استان، 146 در يك صد هزار نفر، با توزيع جنسي 35.7 درصد مردان و 63.3 درصد زنان، بيشترين ميزان اقدام به خود كشي با 62.1 درصد در گروه سني 15-24 سال و كمترين با مقدار 1.4 درصد در افراد بالاتر از 64 سال مشاهده گرديد.50.4 درصد افراد خودكشي كننده مجرد، 15 درصد بي سواد، 19.4 درصد ابتدايي، 25.9 درصد راهنمايي، 35.5 درصد دبيرستان و 4.2 درصد سواد دانشگاهي داشتند. 75.5 درصد اقدام كنندگان شهرنشين و 24.5 درصد روستايي بودند.بين ميزان اقدام به خودكشي با توجه به ويژگيهاي سني، جنسي، محل زندگي، اشتغال، وضعيت، تاهل و نوع روش اقدام، ارتباط معني دار مشاهده گرديد.بحث و نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان مي دهد اقدام به خودكشي به عنوان يك مشكل مهم بهداشت عمومي جامعه محسوب شده و توزيع آن با ويژگيهاي مختلف از جمله گروه سني، جنسي، شغلي، تاهل، محل زندگي و عوامل ايجادي تفاوت مي نمايد.لزوم توجه ويژه به اين مشكل مهم بهداشت عمومي از جهت تحليل عوامل و طراحي و اجراي برنامه هاي پيشگيري توصيه مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سالاری لک، ش.، و انتظارمهدی، ر.، و افشانی نقده، م.، و عباسی، ه. (1385). بررسی میزان و عوامل موثر بر رخداد خودکشی طی یک سال در استان آذربایجان غربی. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه), 17(2), 93-100. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=60344Vancouver : کپی

سالاری لک شاکر، انتظارمهدی رسول، افشانی نقده محمدتقی، عباسی هدایت. بررسی میزان و عوامل موثر بر رخداد خودکشی طی یک سال در استان آذربایجان غربی. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه). 1385 [cited 2022January21];17(2):93-100. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=60344IEEE : کپی

سالاری لک، ش.، انتظارمهدی، ر.، افشانی نقده، م.، عباسی، ه.، 1385. بررسی میزان و عوامل موثر بر رخداد خودکشی طی یک سال در استان آذربایجان غربی. مجله مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه), [online] 17(2), pp.93-100. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=60344. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 430 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی