نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي دقت راديوگرافي پانوراميك در ارزيابي وضعيت ريشه هاي دندان مولار سوم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بابل، دانشکده دندانپزشکی، گروه رادیولوژی، دهان، فک و صورت
 
چکیده: 
سابقه و هدف: تفسير راديوگرافيك صحيح، خصوصا از مورفولوژي ريشه به تشخيص روش جراحي باز يا بسته و پرهيز از شكستگي ريشه هنگام خارج كردن دندان كمك ارزشمندي مي كند. با توجه به اينكه دندان مولر سوم نامنظم ترين و غير قابل پيش بيني ترين وضعيت ريشه را در بين تمام دندانها داراست، لذا هدف از اين مطالعه ارزيابي دقت راديوگرافي پانوراميك در تشخيص وضعيت ريشه هاي دندان مولر سوم مي باشد.مواد و روشها: اين مطالعه بصورت تحليلي و مقطعي بر روي 38 بيمار (49 دندان مولر سوم) مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي بابل طي سالهاي 82-84 صورت پذيرفت. از بيماران، در شرايط استاندارد راديوگرافي پانوراميك تهيه و بر اساس پرسشنامه تنظيم شده دو متخصص راديولوژي دهان، فك و صورت و جراح فك و صورت به سوالات درباره تفسير راديوگرافي از دندان مولر سوم قبل از جراحي پاسخ دادند. سوالات پرسشنامه شامل تعداد ريشه هاي دندان، ارتباط ريشه ها نسبت به هم و زاويه ريشه نسبت به تاج بود. پس از جراحي نيز وضعيت دندان مورد ارزيابي قرار گرفت. سپس يافته هاي راديوگرافي قبل از جراحي با يافته هاي باليني پس از جراحي مقايسه و اطلاعات توسط آزمونهاي paired test و X2 و رگرسيون خطي و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و p<0.05 معني دار تلقي گرديد.يافته ها: در اين مطالعه، صحت تفسير راديوگرافي پانوراميك در ارزيابي تعداد ريشه هاي دندان مولر سوم %64.3 بوده و در رابطه با وضعيت ريشه هاي دندان نسبت به هم (چسبندگي يا عدم چسبندگي) صحت تفسير راديوگرافي %63.3 مي باشد. در خصوص زاويه ريشه دندان نسبت به تاج تفسير راديوگرافي به طور معني داري برآورد كننده ميزان واقعي آن مي باشد (p=0.0001).نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه راديوگرافي پانوراميك در خصوص ارزيابي وضعيت دندانهاي مولر سوم راهنماي نسبتا ارزشمندي است. در عين حال بايد از بالا بودن ميزان خطاي تشخيصي آن در بررسي جزييات مورفولوژيكي ريشه (تعداد و ارتباط ريشه ها نسبت به هم) نيز آگاه بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حقانی فر، س.، و نصرتی، ک.، و مهریاری، م.، و بیژنی، ع. (1385). بررسی دقت رادیوگرافی پانورامیک در ارزیابی وضعیت ریشه های دندان مولار سوم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل, 8(4 (پی در پی 32)), 64-69. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=60261Vancouver : کپی

حقانی فر سینا، نصرتی کامران، مهریاری مهسا، بیژنی علی. بررسی دقت رادیوگرافی پانورامیک در ارزیابی وضعیت ریشه های دندان مولار سوم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل. 1385 [cited 2022August14];8(4 (پی در پی 32)):64-69. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=60261IEEE : کپی

حقانی فر، س.، نصرتی، ک.، مهریاری، م.، بیژنی، ع.، 1385. بررسی دقت رادیوگرافی پانورامیک در ارزیابی وضعیت ریشه های دندان مولار سوم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل, [online] 8(4 (پی در پی 32)), pp.64-69. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=60261. 

 
بازدید یکساله 216 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی