نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1385 , دوره  49 , شماره  93 ; از صفحه 241 تا صفحه 246 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي سلولهاي داراي ماركر CD14 (مونوسيتها) در بيماران ليشمانيوز جلدي قبل و بعد از درمان طبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، بیمارستان قائم (عج)، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
 
چکیده: 
مقدمه: ليشمانيوز از جمله بيماريهاي انساني است كه دامنه شدت آن از يك زخم التيام يابنده خود به خودي تا حالت احشايي شديد متغير است. اين بيماري يك دهم جمعيت دنيا را در معرض ابتلا قرار داده است و در بسياري از نقاط دنيا از جمله كشور ما و استان خراسان و به خصوص مشهد به صورت اندميك وجود دارد. هدف از اين مطالعه بررسي سلولهاي داراي ماركر CD14 در بيماران ليشمانيوز جلدي قبل و بعد از درمان طبي بوده است.روش كار: اين مطالعه مورد- شاهدي از شهريور 1380 تا آبان 1381 در بيمارستان قائم (عج) مشهد و پژوهشكده بوعلي دانشگاه علوم پزشكي مشهد انجام شده است، 29 بيماري كه تشخيص ليشمانيوز جلدي در مورد آنها مسجل شده بود به عنوان گروه مورد و 23 نفر از افراد خانواده آنها كه از نظر وضعيت اقتصادي و اجتماعي و سن تقريبا با گروه مورد يكسان بودند به عنوان گروه شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. از گروه مورد قبل و بعد از درمان و از گروه شاهد در يك نوبت ميزان 10 سي سي خون وريدي گرفته شد. در اين مطالعه از روش شمارش سلولهاي خوني و بررسي ماركر CD14 با روش فلوسايتومتري براي ارزيابي درصد مونوسيت ها استفاده شده است. مشخصات فردي، نتايج درماني و آزمايشگاهي در پرسشنامه اي جمع آوري شد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آمار توصيفي و جداول توزيع فراواني پردازش شد.نتايج: نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه درصد مونوسيت ها در كل بيماران نسبت به گروه كنترل با اختلاف معني داري بيشتر بوده است (p=0.006) مقايسه درصد مونوسيت ها در بيماراني كه به اولين دوره درمان پاسخ داده بودند (گروه اول) با p=0.013 و آن دسته از بيماران كه با اولين دوره درمان بهبود نيافته بودند (گروه دوم) با p=0.015 نسبت به گروه كنترل افزايش معني داري داشت. تكرار مطالعه فوق به منظور دريافت نتايج با دقت بالاتر با بررسي ماركر CD14 به روش فلوسايتومتري، تاييد كننده افزايش اين رده سلولي در كل بيماران با p<0.001، در بيماران بهبود يافته با p=0.003 و در بيماران با عدم بهبودي با p<0.001 در قياس با گروه شاهد بود. اما هنگامي كه مونوسيتها در سه گروه مورد مطالعه قبل و بعد از درمان با هم مقايسه شدند، درصد اين سلولها به رغم كاهش معني دار نبود. اين مطالعه نيز با بررسي ماركر CD14 در هر سه گروه قبل و بعد از درمان تكرار شد كه مويد نتايج فوق بود.نتيجه گيري: اين بررسي نقش اساسي مونوسيت ها و ماكروفاژهاي تك هسته اي را در مهار بيماري مطرح مي كند. ضمن اين كه مي توان كاهش نسبي مونوسيت ها بعد از درمان را به مكانيسم اثر دارو نسبت داد.
 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مهاجری، م.، و شمسیان، س.، و بیدخوری، ح.، و محمودی، م. (1385). بررسی سلولهای دارای ماركر CD14 (مونوسيتها) در بیماران لیشمانیوز جلدی قبل و بعد از درمان طبی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, 49(93), 241-246. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=60200Vancouver : کپی

مهاجری مسعود، شمسیان سیدعلی اکبر، بیدخوری حمیدرضا، محمودی محمود. بررسی سلولهای دارای ماركر CD14 (مونوسيتها) در بیماران لیشمانیوز جلدی قبل و بعد از درمان طبی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 1385 [cited 2022May22];49(93):241-246. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=60200IEEE : کپی

مهاجری، م.، شمسیان، س.، بیدخوری، ح.، محمودی، م.، 1385. بررسی سلولهای دارای ماركر CD14 (مونوسيتها) در بیماران لیشمانیوز جلدی قبل و بعد از درمان طبی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, [online] 49(93), pp.241-246. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=60200. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 243 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی