نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شناسايي تاثيرات بيوشيميايي و هماتولوژيك اجزاي پروتئيني جداسازي و تخليص شده از سم عقرب گاديم (همي ‎اسكورپيوس لپتوروس) در موش سوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز
 
چکیده: 
هدف: به منظور مطالعه تاثيرات بيوشيميايي و هماتولوژيك اجزاي پروتئيني سم عقرب گاديم از حدود 10 هزار عقرب به روش شوك الكتريكي سم گيري بعمل آمد و پس از جداسازي فار محلول و فعال سم به روش خشك كردن در انجماد، خشك و به كمك كروماتوگرافي ستوني توسط ژل سفادكس G-50 باندهاي پروتئيني بر اساس جذب نوري در طول موج 280 نانومتر جدا شده و از 4 فراكسيون حاصله محلولهايي با غلظت 200 ميكروگرم در ميلي ‎ليتر ساخته و به 5 گروه 10 تايي موش سوري 18-20 گرمي هر يك مقدار 1 ميلي‎ ليتر سم از طريق وريد دم تزريق و پس از 2 ساعت تاثيرات بيوشيميايي و هماتولوژيك ايجاد شده در ميزان قند، اوره، كراتينين، تري ‎گليسريد، كلسترول، پروتئين تام و همچنين ميزان هموگلوبين، درصد هماتوكريت، نوتروفيل، لمفوسيت، منوسيت، ائوزينوفيل و تعداد گلبولهاي سفيد و قرمز مورد انداز‎ه ‎گيري قرار گرفتند. تا علاوه بر شناسايي تاثيرات هر جزء سم امكان استفاده از نتايج در مساله ساخت آنتي‎ سرم ضد عقرب گزيدگي اختصاصي ‎تر و درمان عوارض ايجاد شده در بيماران عقرب ‎زده نيز بررسي گردد.يافته ها: آناليز آماري نتايج به روش آنوا انجام شد و نتايج زير بدست آمد.نتيجه گيري: فراكسيون 1: باعث افزايش ميزان معني دار (P<0.05) در ميزان قند، اوره، كراتينين، تري گليسريد و درصد لمفوسيتها شد.فراكسيون2: باعث كاهش معني‎داري (P<0.05) در ميزان اوره، كراتينين، كلسترول، پروتئين تام و افزايش نسبي درصد لمفوسيتها شد ولي در ساير پارامترها تاثيري نداشت.فراكسيون3: باعث كاهش معني‎دار (P<0.05) در ميزان قند‎‎‎‎‎، كلسترول، تري ‎گليسريد، درصد لمفوسيتها و افزايش معني‎ دار درصد نوتروفيلها شد.فراكسيون 4: بر پارامترهاي بيوشيميايي كاهش معني‎دار (P<0.05) ايجاد كرد ولي بر پارامترهاي هماتولوژيك تاثيري نداشت.سم خام: به جز در مورد قند كه بدون تاثير بود بر ساير پارامترهاي بيوشيميايي و درصد نوتروفيلها افزايش معني ‎داري (P<0.05) ايجاد كرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بیگدلی، م.، و تقوی مقدم، ا. (1385). شناسایی تاثیرات بیوشیمیایی و هماتولوژیک اجزای پروتئینی جداسازی و تخلیص شده از سم عقرب گادیم (همی ‎اسکورپیوس لپتوروس) در موش سوری. مجله علمی پزشکی جندی شاپور, 5(2 (مسلسل 49)), 538-542. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=60102Vancouver : کپی

بیگدلی محمدرضا، تقوی مقدم احمد. شناسایی تاثیرات بیوشیمیایی و هماتولوژیک اجزای پروتئینی جداسازی و تخلیص شده از سم عقرب گادیم (همی ‎اسکورپیوس لپتوروس) در موش سوری. مجله علمی پزشکی جندی شاپور. 1385 [cited 2022May23];5(2 (مسلسل 49)):538-542. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=60102IEEE : کپی

بیگدلی، م.، تقوی مقدم، ا.، 1385. شناسایی تاثیرات بیوشیمیایی و هماتولوژیک اجزای پروتئینی جداسازی و تخلیص شده از سم عقرب گادیم (همی ‎اسکورپیوس لپتوروس) در موش سوری. مجله علمی پزشکی جندی شاپور, [online] 5(2 (مسلسل 49)), pp.538-542. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=60102. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی