برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان پاسخ ايمني و تعيين كارآيي تزريق داخل جلدي واكسن هپاتيت B در بيماران همودياليزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 
چکیده: 

هدف: ويروس هپاتيت B باعث ايجاد هپاتيت حاد و مزمن مي شود. درگيري مزمن كبدي مي تواند به طرف سيروز كبدي و كارسينوم سلولهاي كبدي سير نمايد. واكسيناسيون عليه هپاتيت B يكي از راههاي مهم جلوگيري از گسترش اين بيماري است. بيماران دياليزي بدليل ضعف سيستم ايمني پاسخ كمتري به واكسيناسيون مي دهند. راههاي مختلفي جهت افزايش پاسخ ايمني در اين بيماران پيشنهاد شده است كه يكي از آنها تزريق داخل جلدي واكسن مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان پاسخ ايمني و تعيين كارآيي تزريق داخل جلدي واكسن هپاتيت B در بيماران همودياليزي مي باشد.
روش بررسي: 109بيمار همودياليزي كه شرايط لازم جهت ورود به مطالعه را داشتند مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات لازم شامل سن، جنس، تعداد دفعات تزريق واكسن، زمان آخرين نوبت تزريق واكسن، دفعات دياليز، محصول دياليز، طول مدتي كه از شروع دياليز گذشته، سطح آلبومين سرم، آنتي بادي
HBC و آنتي بادي HCV گرفته مي شد. سپس وضعيت ايمني بيماران نسبت به ويروس هپاتيت B با كنترل آنتي بادي HBS بررسي شده و سطح ايمني بيماران مشخص مي شد. بيماراني كه آنتي بادي منفي داشتند در دو گروه قرار گرفته و گروه اول تحت تزريق واكسن هپاتيت B با دوز 20 ميكروگرم بصورت داخل جلدي و گروه دوم به روش معمول عضلاني تحت تزريق واكسن قرار گرفتند.
يافته ها: اين مطالعه نشان مي دهد كه 45 درصد بيماران آنتي بادي مثبت بوده و 55 درصد بيماران پاسخ مناسبي به واكسن نداشته اند. همچنين ارتباط معني داري بين سن، جنس، سطح آلبومين سرم و محصول دياليز با ميزان پاسخ ايمني وجود ندارد. ولي بين مدت زمان دياليز و فاصله زماني از تزريق آخرين واكسن با ميزان پاسخ ايمني ارتباط معني داري وجود دارد. پاسخ ايمني در بيماراني كه تحت واكسيناسيون تحت جلدي قرار گرفته در مقايسه با بيماراني كه به روش تزريق عضلاني واكسينه شده بود متفاوت بوده و از نظر آماري معني دار مي باشد.
نتيجه گيري: توصيه مي شود پروتكل كشوري واكسيناسيون هپاتيت
B در بيماران دياليزي از 3 تزريق به 4 تزريق با دوز دو برابر تغيير يابد و در بيماراني كه پاسخ ايمني مناسب پيدا نمي كنند واكسيناسيون بصورت داخل جلدي انجام شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 251
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی